Toenemende nood aan extra opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen

woensdag 22 mei 2024

Peer: Stad Peer start procedure om concessie met manege te stoppen (20 november 2023)

Het stadsbestuur van Peer is eigenaar van de gebouwen van de manege M&M in Peer. "Toen wij de afschuwelijke beelden ontvingen van de mishandeling van een pony, hebben we die onmiddellijk overgemaakt aan Dierenwelzijn. Op basis daarvan is men een onderzoek gestart en heeft men PV opgemaakt", reageert burgemeester Steven Matheï.

"Deze morgen namen we contact op met het parket. Zij lieten ons weten dat Dierenwelzijn deze morgen het dossier heeft overgemaakt aan het parket en dat zij een onderzoek openen naar de feiten. We ontvingen deze morgen ook nog extra info van Dierenwelzijn. Op basis van dit nieuws hebben we als college van burgemeester en schepenen van stad Peer deze voormiddag het volgende beslist: We starten de procedure om de concessie van Manege M&M te beëindigen. We vragen het bestuurlijk verslag op bij het parket zodat wij ook te weten komen wat juist in de PV's is opgenomen. We stellen ons desgevallend als stad Peer burgerlijk partij."

Steven Matheï: "De feiten die zich hebben voorgedaan kunnen uiteraard in geen geval door de beugel. We doen al het nodige waarbij het welzijn van dieren voorop staat."


Lees ook: https://www.limburgnieuws.be/peer/1700412669-paardensport-vlaanderen-uitermate-geschokt-door-de-pijnlijke-beelden-a.html


Bekijk alle artikels uit Peer