zaterdag 15 juni 2024

Hechtel-Eksel

Maatregelen voor veiliger verkeer in Eksel-centrum (4 april 2024)

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de doortocht van de gewestweg N747 in Eksel wordt samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Hoofdstraat onder handen genomen. De werken starten op maandag 8 april en zullen een drietal weken d...

Nieuwe politieke partij in Hechtel-Eksel: Democratisch Sterk Alternatief (11 maart 2024)

In Hechtel-Eksel is een nieuwe politieke partij actief: Het Democratisch Sterk Alternatief (D.S.A.). "Wij hopen hiermee een nieuwe wind door het politieke landschap van Hechtel-Eksel te kunnen doen waaien", zegt voorzitter Peter Janssens. Ann Depireu...

Vlaanderen steunt projecten begeleidingscentrum Sint-Elisabeth (4 december 2023)

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een jaarlijkse investeringssteun toe voor 2 projecten van het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth. Vooreerst is er een jaarlijkse steun op lange termijn van 352.993 euro voor een...

Bosland wordt Nationaal Park (13 oktober 2023)

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir maakte vandaag bekend dat Bosland het label van Nationaal Park Vlaanderen ontvangt. Hierdoor zullen de komende jaren heel wat extra investeringen worden gedaan in natuurontwikkeling en bescherming, toerisme en...

Acties tegen kinderarmoede (13 oktober 2023)

Het lokaal bestuur werkte een actieplan uit om kinderarmoede in de gemeente aan te pakken. Dit bevat concrete acties die inspelen op de grootste noden die door de hulpverleningsorganisaties, diensten en gezinnen in Hechtel-Eksel zijn aangegeven in ee...

Inge Peeters kandidaat bij HE Lijst Burgemeester (15 september 2023)

HE Lijst Burgemeester pakt uit met de eerste nieuwe kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Inge Peeters doet haar intrede in de lokale politiek. Inge Peeters, dochter van de voormalige Vooruit-OCMW-voorzitter Jaak Peeters, heeft diepe w...

370 Klaprozen Sint-Elisabeth eren graven oud-strijders in Hechtel (29 juni 2023)

Bij de opwaardering van de begraafplaats aan de Lommelsebaan in Hechtel krijgen de graven van de oud-strijders een prominente plek. Honderden klaprozen van het handwerkatelier van Sint-Elisabeth eren de oud-strijders. De 370 klaprozen staan aan weers...

Erkenning Hechtel-Eksel als toeristisch centrum (3 maart 2023)

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir geeft een gunstig advies voor de erkenning van de gemeente Hechtel-Eksel als toeristisch centrum. Daarmee gaat ze in op de vraag van het gemeentebestuur. Het is nu aan de federale regering om op basis van het...

William Linmans nieuwe schepen in Hechtel-Eksel (28 februari 2023)

Op de gemeenteraad maandagavond legde William Linmans (HE Lijst Burgemeester) de eed af als nieuwe schepen. Hij vervangt Jacky Snoeckx die ontslag nam. Linmans neemt de bevoegdheden openbare werken, recyclage, nutsvoorzieningen, patrimonium, begraafp...

Nieuwe Gastheren Bosland (15 december 2022)

In Bosland werden 9 ondernemers uit de Boslandgemeenten erkend als Gastheer. Ze doorliepen de voorbije maanden een opleidingstraject en informeren vanaf nu bezoekers kwalitatief over de mogelijkheden in Bosland. Elk van hen slaagde voor de toegangsp...