Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 2 juni 2023

In Limburg: Regelgeving Vlaamse parken: VOKA - KvK Limburg, VKW Limburg en Boerenbond reageren (26 mei 2023)

"Hoewel de regelgeving omtrent de Vlaamse parken nog niet definitief is goedgekeurd en het parlementair debat nog gevoerd moet worden, wordt deze maand naar alle waarschijnlijkheid een kandidatuur ingediend om Bosland te erkennen als nationaal park. De werkgeversorganisaties Voka – KvK Limburg, VKW Limburg en Boerenbond Limburg geloven sterk in de troeven van de Limburgse natuur en de positieve gevolgen voor toerisme en economie. We moeten alleen opletten dat een afbakening als nationaal park en bijhorende uitbreidingsambitie geen ongewenste implicaties met zich meebrengt op vlak van toekomstige vergunningsverlening. Vandaag al geven ondernemers aan dat het heel moeilijk is om voldoende ruimte te vinden om te ondernemen," reageren VOKA - KvK Limburg, VKW Limburg en Boerenbond.

"Het is makkelijk om te stellen dat er van bovenaf geen extra verplichtingen worden opgelegd door het decreet, zoals meermaals bevestigd door de verantwoordelijke ministers van Ruimtelijke Ordening en van Economie en Landbouw. Maar het statuut zal wellicht ook informeel en indirect impact hebben van onderuit. Zo zal de druk op ruimte voor bedrijvigheid en landbouw nog groter worden dan vandaag al het geval is of zullen de weinige mogelijkheden tot ontwikkeling verder gehypothekeerd worden", zegt Ruben Lemmens van VKW Limburg.

"Juridische experten hebben tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement overigens bevestigd dat een masterplan wel degelijk impact kan hebben op de vergunningsverlening. “We zien dat de ligging in een nationaal park of landschapspark bijvoorbeeld ook opduikt in het ontwerp van Ruimtepact 2040 (Beleidsplan Ruimte Limburg) als mogelijke reden om juridisch aanbod aan bedrijventerreinen te herbestemmen."

De werkgeversorganisaties wijzen op de snelheid van het proces dat razendsnel gevoerd wordt zonder impactstudie, zonder openbaar onderzoek en zonder gedegen betrokkenheid van alle relevante stakeholders.

"Vanuit VOKA - KvK Limburg hebben we lokale besturen nooit gezegd wat ze moeten doen, alleen maar geadviseerd om in dialoog te gaan met ons en met de ondernemers om weloverwogen en met volledige kennis over de impact van dit decreet een beslissing te nemen", zegt Johann Leten van VOKA - KvK Limburg. "Om voor welvaart te zorgen en jobs te creëren, is ruimte nodig. Ruimte om te groeien, ruimte om te investeren. Wij hopen dat dit Parkendecreet alsnog voor deze juridische duidelijkheid kan zorgen."


LEES OOK: https://www.limburgnieuws.be/limburg/1684775945-minister-zuhal-demir-voka-limburg-slaat-de-bal-mis-22-mei-2023--a.htmlBekijk alle artikels uit In Limburg