Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

donderdag 29 oktober 2020

Wellen: Hasseltse Huisvestingsmaatschappij heet vanaf nu Hacosi (8 februari 2017)

De Hasseltse Huisvestingsmaatschappij wordt Hacosi. Met klemtoon op de Ha van Haspengouw (waar Diepenbeek en Wellen deel van uitmaken) en Hasselt, en cosi spreek je uit met een zachte z zoals in het Engelse cosy, gezellig.

Hacosi is een sociale huisvestingsmaatschappij met op dit ogenblik 1.517 woongelegenheden in Hasselt, Diepenbeek en Wellen. Zowel Hasselt, Wellen als Diepenbeek zullen naar alle waarschijnlijkheid het opgelegde bindend sociaal objectief behalen. Dat is een opsteker die vermeld mag worden na recente krantenberichten over de gemeenten in Vlaanderen die kampen met een achterstand binnen het bindend sociaal objectief.

Met deze nieuwe naam en unieke huisstijl zorgt Hacosi een beetje voor een trendbreuk in de perceptie over sociale huisvesting. De maatschappij kan gezelligheid en openheid voorop stellen want er is recent niet enkel veel gebouwd maar ook getimmerd aan de interne werking. "Hacosi investeerde de voorbije jaren sterk in nieuwe, eigentijdse woningen en tegelijk in sociale begeleiding en dienstverlening. In Vlaanderen zijn we momenteel één van de koplopers in het aanbieden van nieuwe sociale huurwoongelegenheden", zegt voorzitter Jozef Verjans.

"Onze naamsverandering en nieuwe huisstijl zijn in feite het orgelpunt op een reeks inspanningen", zegt directeur Dominique Vrancken. "We hebben in 2013 een sociale dienst opgericht om onze huurders beter te begeleiden, daar werken nu 2 mensen. Ook het onthaal is uitgebreid met een vernieuwd loket en een extra onthaalmedewerker… Er is dus ook serieus in personeel & infrastructuur geïnvesteerd."

Per maand telt Hacosi 50 nieuwe aanvragen. Groeiende groepen zijn senioren, alleenstaanden & één-ouder-gezinnen die de private huurprijzen niet meer kunnnen betalen. Voor 65-plussers bijvoorbeeld voorziet Hacosi specifieke woningen. Recent onder meer Het Spoor en Het Station in Diepenbeek. In Hasselt zijn er een 250-tal woningen voor hen gereserveerd.

"Hacosi telt nu 17 medewerkers. Zij werken dag in, dag uit aan een goede dienstverlening en aan de uitbreiding van ons patrimonium", besluit voorzitter Jozef Verjans.

Bekijk alle artikels uit Wellen