donderdag 4 maart 2021

Tongeren: Nieuw speeltoestel Lauw (22 januari 2021)

Schepen An Christiaens: "Bij de start van het nieuwe jaar kunnen we in Lauw al meteen een nieuw speeltoestel openen. De volgende maanden concentreren we ons op de inrichting van een groene speelzone op de Motten. Daarna komen de projecten op Heuveldal, het speelgroen op Plinius en enkele nieuwe verkavelingen aan de beurt. Jaarlijks maken we ook middelen vrij voor nazicht en herstellingswerken van de reeds aanwezige toestellen."

Schepen Patrick Jans: "Op vraag van de bewoners van Lauw werd er gezocht naar een ideale plaats voor de plaatsing van een speeltoestel. In overleg met de dorpsbewoners en de school werd gekozen voor het grasveld aan de voorkant van het schoolgebouw. Door deze centrale ligging kunnen niet alleen de kinderen van het dorp maar ook de schoolkinderen ervan gebruikmaken. Ook gezinnen die via het fietsroutenetwerk onderweg zijn kunnen er halt houden en een extra pauze nemen."


Foto: Dienst Communicatie Tongeren

Bekijk alle artikels uit Tongeren