Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

maandag 4 december 2023

Sint-Truiden: Grote controle in winkels Sint-Truiden (17 oktober 2023)

Afgelopen weekend werden in Sint-Truiden negen dag- en nachtwinkels gecontroleerd. Dit gebeurde in het kader van een gecoördineerde controleactie of flexactie, die werd georganiseerd door het lokaal bestuur Sint-Truiden met begeleiding van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg en vond plaats met goedkeuring van het parket en arbeidsauditoraat. "Deze controle kwam er naar aanleiding van signalen over inbreuken op de economische wetgeving en diverse overlastmeldingen."

De economische inspectie stelde diverse inbreuken vast inzake prijsaanduidingen, KBO-wetgeving en het niet-naleven van de sluitingsuren en wekelijkse rustdag. Eén winkel sloot daarbij vrijwillig de deuren voor een dag. Verder werden er diverse verboden en vervallen producten aangetroffen in enkele winkels. Verschillende verboden producten zoals wegwerp e-sigaretten met nicotine, werden in beslag genomen of vrijwillig afgestaan. Drie winkels werden tijdelijk gesloten door het FAVV. In totaal werden een 20-tal PV's opgemaakt.

"Deze bestuurlijke controles passen binnen onze visie op integrale veiligheid. Door frequente controles zorgen we ervoor dat de leefbaarheid van de buurt gegarandeerd blijft", aldus burgemeester Ingrid Kempeneers.

Het controleteam bestond naast het team Preventie en Handhaving van het lokaal bestuur uit controleurs van de FOD Volksgezondheid, FOD Economie, Douane en Accijnzen en het FAVV. De actie werd begeleid door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en ondersteund door het ARIEC Limburg.

Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden