Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 1 maart 2024

Sint-Truiden: Controleactie bars Luikersteenweg: Twee zaken gesloten (2 oktober 2023)

Op zaterdagavond 30 september 2023 voerde de stad Sint-Truiden een gecoördineerde controleactie of flexactie uit in 9 bars aan de Luikersteenweg, naar aanleiding van signalen over inbreuken op de sociale en economische regelgeving, inbreuken inzake brandveiligheid en het ontbreken van de nodige vergunningen.

"Het is onze taak om erop toe te zien dat alle uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen", zegt burgemeester Ingrid Kempeneers. "De bars moeten beschikken over een gunstig brandweeradvies, een aansprakelijkheidsverzekering in het kader van brand en ontploffingen, alsook een vergunning voor het schenken van alcoholische dranken, zoals bepaald door gemeentelijke reglementering. Ook dienen de normen en voorschriften inzake brandveiligheid te worden nageleefd. Tot slot vinden we het belangrijk dat de uitbatingen in orde zijn met de regels inzake sociale en economische wetgeving."

Resultaten

Het controleteam bestond naast de gemeentelijke diensten van de stad Sint-Truiden uit controleurs van de sociale inspectiediensten en de hulpverleningszone Zuid-West Limburg. De actie werd begeleid door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en ondersteund door het ARIEC Limburg.

De sociale inspectiediensten stelden 9 verschillende inbreuken vast inzake de arbeidswetgeving. In totaal werden 2 bars gesloten op basis van het niet kunnen voorleggen van de nodige vergunningen. De brandweer stelde 1 negatief advies op en merkte enkele kleinere inbreuken op inzake brandveiligheid. De betrokken diensten zorgen voor de verdere opvolging van deze dossiers.


Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden