Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

zaterdag 13 augustus 2022

Sint-Truiden: Te koop: Kerk, pastorie en parochiezaal van Engelmanshoven (6 mei 2022)

Op 29 april keurde het College van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden een voorstel tot samenverkoopovereenkomst goed voor de Sint-Jan Baptistkerk te Engelmanshoven, de bijbehorende pastorie en de parochiezaal. De verkoopprocedure zal gevoerd worden onder de leiding van het lokaal bestuur in samenspraak met de kerkfabriek van Engelmanshoven, de eigenaar van de parochiezaal. Het kerkhof van Engelmanshoven blijft actief als begraafplaats. De mogelijkheid tot herinrichting als afscheidstuin wordt onderzocht.

"De kerk van Engelmanshoven is al een tijdje niet meer in gebruik", zegt schepen van kerkraden Jo Fran├žois. "In het kerkenbeleidsplan is de Sint-Martinuskerk van Groot-Gelmen bestemd als prioritaire kerk met behoud van de erediensten. In de huidige situatie vinden de kerk en pastorie moeilijk aansluiting bij het omliggende sociale weefsel. Ook de parochiezaal op het terrein, die eigendom is van de kerkfabriek, vervult niet langer zijn functie als hefboom voor het dorpsleven."

"Bij de verkoop gaan we niet over een nacht ijs", zegt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers. "Met de kerkfabriek zijn we overeengekomen om de drie gebouwen als een gezamenlijk lot te koop aan te bieden en zo vast te houden aan een totaaldossier voor beide partijen. De opmaak van het verkoopdossier gebeurt in samenspraak met de kerkfabriek en het bisdom en naar het voorbeeld van vergelijkbare verkopen in de omgeving. Het spreekt voor zich dat we de verenigingen die op de site aanwezig zijn geruime tijd op voorhand inlichten over deze plannen."

"De opbrengst na verkoop zal volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel tussen de kerkfabriek en het lokaal bestuur worden verdeeld," vult schepen Fran├žois aan. "Voor de definitieve verkoop leggen we het verkoopdossier nogmaals voor aan het bisdom, onder meer met het oog op de onttrekking van de kerk aan de eredienst. Elk bod en het daaraan verbonden schriftelijke dossier zal bovendien beoordeeld worden door de gemeenteraad, de kerkraad en het bisdom."


Voor meer informatie over de ruimtelijke strategische projecten in Sint-Truiden kan je terecht bij team Omgeving en wonen: 011 70 14 14.


Kerk, pastorie en parochiezaal van Engelmanshoven te koop aangeboden voor nieuwe bestemming
Foto: Communicatie Sint-Truiden

Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden