woensdag 27 oktober 2021

Sint-Truiden: Aanleg fietspaden de Heide (29 september 2021)

Al jaren vragen inwoners een veilig fietspad langs de Driesstraat in Nieuwerkerken en de Heide in Sint-Truiden. Deze vraag werd verder onderzocht en ondertussen is er een volledig projectvoorstel uitgewerkt op het grondgebied van Sint-Truiden.

Zone 1. Deel tussen Driesstraat en Engelbamp: dubbelrichtingsfietspad

Zone 2. Heide, deel tussen Engelbamp en weg richting Wijer: vrijliggende éénrichtingsfietspaden in natuurgebied

Zone 3. Heide, vanaf weg richting Wijer tot Opcozenstraat: éénrichtingsfietspaden, waar het kan vrijliggend

Vanaf november zal een externe onderhandelaar met grondeigenaars contact opnemen. Voor de realisatie van de plannen zullen verschillende tuinstrookjes aangekocht worden door de stad. Dat kan via de verkoop in der minne van een strookje grond aan de stad. Mocht er geen minnelijke schikking mogelijk zijn dan zal via de gemeenteraad gevraagd worden om een onteigeningsprocedure te starten zodat het project kan gerealiseerd worden.

Tijdens een infomoment in de GAZO werden alle bewoners van de betrokken zone ingelicht over de plannen.


Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden