Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

woensdag 28 oktober 2020

Sint-Truiden: Sint-Trudo Ziekenhuis bouwt uniek hoofd-halscentrum (10 februari 2020)

Sint-Trudo krijgt een volledig nieuw hoofd-halscentrum. De verwachting is dat de eerste patiënten hier vanaf december dit jaar terecht zullen kunnen. Het hoofd-halscentrum is een zeer vernieuwend project, drie jaar geleden geïnitieerd door dr. Erwin Annys, medisch diensthoofd NKO in Sint-Trudo.

"We gaan hier multidisciplinair kunnen samenwerken rond twee disciplines: Neus-Keel-Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie (NKO) en Mond-Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA). Daardoor kunnen we een nog veel breder spectrum aan zorg aanbieden, maar vooral ook de patiënt in één geïntegreerd zorgtraject meenemen. Dat is een niet te onderschatten voordeel voor de patiënt, die nu vaak tussen de twee disciplines schippert."

In het Sint-Trudo hoofd-halscentrum zullen consultaties, onderzoeken, beeldvorming en kleinere ingrepen onder lokale verdoving doorgaan. We kunnen de patiënt hier bedienen, overkoepelend over alle subdisciplines heen binnen NKO en MKA. Het team zal hiervoor uitgebreid worden binnen Sint-Trudo en daarnaast zullen vier artsen van Jessa Ziekenhuis hier actief zijn.

"Er zijn meer en meer samenwerkingen tussen NKO en MKA, vooral op oncologisch vlak. Het gegeven dat we in Sint-Trudo over alle subdisciplines heen geïntegreerd kunnen samenwerken als één versmolten dienst, is absoluut uniek voor Vlaanderen. Multidisciplinair werken is een term die je overal tegenkomt, maar hier gaan we dat écht doen in één team van artsen en verpleegkundigen. Deze versmelting houdt in dat we een geïntegreerd chirurgisch dagcentrum vormen met beeldvorming op locatie, één gemeenschappelijk secretariaat én één verpleegkundige, logopedische en audiologische ondersteuning voor de patiënt."

"Voor het ziekenhuis is dit nieuwe centrum tegelijkertijd een pilootproject", zegt dr. Joan Vlayen, hoofdarts in Sint-Trudo. "De patiënt staat centraal in de zorg, waarbij we inspelen op de beleving voor, tijdens en na de behandeling/onderzoeken. De bedoeling is om die bevindingen die een positieve impact blijken te hebben op de beleving en tevredenheid van de patiënt verder uit te rollen in het hele ziekenhuis."


Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden