Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 19 augustus 2022

Pelt: Pelt zet schapen in voor duurzaam groenbeheer (14 juli 2022)

In de groenbuffer van KMO-zone Heikesveld in Pelt grazen momenteel een 100-tal schapen. Ze worden ingezet met het oog op een duurzaam gras- en groenbeheer. Het gaat om een proefproject. Indien het een gunstige evaluatie krijgt, zal Pelt bekijken of ook elders schapen ingezet kunnen worden voor het groenbeheer.

De begraasde zone dient als buffer tussen de bedrijven en de bewoning in de Lillerheidestraat. Afvalintercommunale Limburg.net is eigenaar van de grond en de gemeente staat in voor het onderhoud ervan: de beplanting snoeien en verzorgen en het gras ertussen maaien. Voor dit laatste doet de gemeente momenteel een beroep op Pelt’r sheep and dogs van schapenhouder Marc Vanheer. Die zal twee keer per jaar een 100-tal schapen het gebied in blokken laten begrazen. Hij maakt daarbij gebruik van een mobiel hekwerk dat onder stroom staat. Dat moet de schapen binnen houden en de wolf buiten. De proefperiode duurt een jaar. Daarna zal de gemeente bekijken of ze begrazing door schapen ook elders kan toepassen.In de groenbuffer van KMO-zone Heikesveld in Pelt grazen momenteel een 100-tal schapen. Ze worden ingezet met het oog op een duurzaam gras- en groenbeheer.
Foto: Communicatie Pelt

Bekijk alle artikels uit Pelt