Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips

dinsdag 18 januari 2022

Pelt: Sluitingsuur voor de horeca (17 december 2021)

De gemeente Pelt ging na de zomer in gesprek met de horecaondernemers van Overpelt Centrum en Neerpelt centrum om de corona-maatregelen van de afgelopen zomer voor de horeca te evalueren. In dat kader kwam van de zijde van de horeca de vraag naar een uniform sluitingsuur, nl. 3 uur in plaats van het huidige (5 uur). Uit de rondvraag die het gemeentebestuur daarop organiseerde bij alle Peltse horecaondernemers bleek een bijzonder groot draagvlak voor dit nieuwe sluitingsuur.

Daarop keurde de gemeenteraad vandaag een nieuw sluitingsuur voor de Peltse horeca goed:
Op het voorziene sluitingsuur zijn enkele uitzonderingen. Hier geldt nog steeds 5 uur.
van oud op nieuw (op de ochtend van 1 januari );
tijdens carnaval;
tijdens de kermissen in de centra en in de dorpen;
voor feestzalen bij private feesten (o.m. de zalen van de ontmoetingscentra).
Deze regeling start vanaf 1 januari 2022. Het sluitingsuur van 03.00 uur voor caf├ęs valt hiermee ook samen met het reeds bestaande sluitingsuur voor fuiven.

Bekijk alle artikels uit Pelt