Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips

zaterdag 27 november 2021

Pelt: Gemeente Pelt roept op tot extra voorzichtigheid (10 november 2021)

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft stijgen. Dat is in Pelt niet anders dan in de rest van Vlaanderen. De afgelopen 14 dagen was er een stijging met maar liefst 264 %. Tegelijk staan er
de komende weken heel wat evenementen op de agenda in Pelt. Het gemeentebestuur vindt het geen goed idee om lokaal bijkomende maatregelen te nemen en roept daarom op tot extra waakzaamheid en voorzichtigheid: doe er alles aan om je medemens en jezelf maximaal te beschermen. Zo kunnen we strengere maatregelen vermijden.

De gemeente raadt organisatoren echter heel sterk aan om het CST toe te passen voor alle evenementen, hoe klein ook. Ze geeft daarbij zelf het voorbeeld: bij gemeentelijke voorstellingen en evenementen geldt de CST-plicht vanaf de eerste persoon.

De gemeente doet tegelijk een oproep naar het publiek om de maatregelen die organisatoren treffen, correct na te leven. Meer nog: het toepassen van een aantal regels die niet meer verplicht
zijn, kunnen ons nog steeds helpen om het aantal besmettingen in te dijken.

Zo is het best om het mondmasker toch te gebruiken in een aantal gevallen:
- wanneer het druk is en er geen afstand gehouden kan worden;
- wanneer je je verplaatst in café of restaurant

"Het gemeentebestuur zal niet op eigen houtje bijkomende maatregelen nemen, eigen evenementen afschaffen of een verbod opleggen aan andere organisatoren. Dat heeft weinig zin, zo zeggen ook de
experten. Daar staat tegenover dat wij een heel duidelijke oproep doen naar iedereen om allereerst de verplichte regels te respecteren, en bijkomend zelf het initiatief te nemen voor extra bescherming.
Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid en veiligheid: laat ons hoffelijk zijn en mekaar zo goed mogelijk beschermen, met ieders gezondheid voor ogen."

Bekijk alle artikels uit Pelt