zondag 17 januari 2021

Pelt: Uitbreiding gemeentehuis Pelt van start (5 januari 2021)

In Pelt zijn de werken gestart voor de uitbreiding van het gemeentehuis aan de Oude Markt. Die uitbreiding bestaat uit een nieuw gebouw aan de Dorpsstraat dat aansluit op het bestaande. Wanneer het gebouw klaar is zullen er alle administratieve diensten centraal in worden ondergebracht. Dat moet een nog efficiëntere dienstverlening aan de Peltenaren toelaten. Er is ook ruim aandacht voor duurzaamheid: het complex zal een Bijna Energie-Neutraal gebouw zijn. In het voorjaar van 2022 moet de uitbreiding klaar zijn.

Bij de fusie waren de publieksdiensten verdeeld over vier gebouwen: twee gemeentehuizen en twee OCMW-gebouwen. Dat werd al gereduceerd tot twee. Nu zal alles naar één gebouw gaan. Daarbij werd gekozen van een uitbreiding aan de Oude Markt. Dat gebouw werd net voor de fusie grondig gerenoveerd. De nieuwste technieken met het oog op optimaal gebruik van energie en ruimte werden er al toegepast. De uitbreiding kan daar nu eenvoudig op voortbouwen en dat maakt het mogelijk om te komen tot een compact complex.

De wijkdienst van de lokale politie zal er eveneens gehuisvest worden. De multifunctionele refter kan buiten de kantooruren gebruikt worden door externe organisaties.

Wanneer de diensten aan het Kerkplein verhuisd zijn, zal ook dit gebouw gerenoveerd worden om vervolgens onderdak te bieden aan de gemeenteraad, het ceremonieel gebeuren en een moderne centrale bibliotheek. Dat laatste maakt het dan weer mogelijk om de vrijetijdswinkel in CC Palethe volwaardig uit te bouwen. Andere vrijgekomen gebouwen kunnen dan weer nieuwe functies krijgen of verkocht worden.


Foto's: Dienst Communicatie Pelt

Bekijk alle artikels uit Pelt