zondag 17 januari 2021

Pelt: Woonzorgcentrum Teutenhof klaar in december (30 oktober 2020)

De aanleg van de omgeving rondom woonzorgcentrum Teutenhof gaat van start. Deze omgeving in het centrum van Sint-Huibrechts-Lille krijgt een uitgesproken groen karakter. Eromheen komt aangepaste wegenis, rolstoel- en rollatorvriendelijk, die het Teutenhof naadloos verbindt met de bestaande buurt. Begin december nemen de eerste bewoners er, als alles naar wens verloopt, hun intrek.

Diverse soorten grassen, planten en bomen plaatsen het nieuwe woonzorgcentrum in het groen. Centraal komen een stille tuin en een ontmoetingsplein met petanquebaan. Het mag dan gaan om een woonzorgcentrum, er zijn op het terrein ook enkele natuurlijke speeltuigen voorzien voor de kinderen uit de buurt. Het kunstwerk voor 100 jaar KVLV – nu Ferm – Sint-Huibrechts-Lille vindt er eveneens een stek.

Als gevolg van de werken is er lokaal verkeershinder. In eerste instantie zal dat enkel in de Sint-Hubertusstraat zijn. In een latere fase zal de Lindestraat ter hoogte van de ingang van het Teutenhof tijdelijk afgesloten worden.
In het voorjaar moeten de werken klaar zijn. Vanaf dan zullen niet alleen de bewoners van het Teutenhof, maar bij uitbreiding de hele buurt genieten van de nieuw aangelegde groene omgeving.


Bekijk alle artikels uit Pelt