info@limburgnieuws.be -

maandag 21 september 2020

Pelt: Restauratie van beschermde onderwijsgebouwen in Pelt en Leut (10 juli 2020)

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, investeert 9.745.147 euro in de restauratie van onderwijsgebouwen die beschermd zijn als monument. "Door te investeren in beschermde monumenten die gebruikt worden door ons onderwijs, gaan we duurzaam om met het bestaande onderwijspatrimonium. Schoollopen in een beschermd monument is elke dag geschiedenis inademen."

In Vlaanderen zijn 152 lager of middelbare scholen en 29 universitaire gebouwen beschermd. Tientallen beschermde gebouwen doen vandaag dienst als schoolgebouw, terwijl ze oorspronkelijk een andere bestemming hadden.

Duizenden kinderen, jongeren, en leerkrachten leren en werken dus dagelijks in erfgoed. Ze worden ondergedompeld in de geschiedenis van ons onderwijs.

Matthias Diependaele verduidelijkt: "Een van de redenen om onderwijsgebouwen te beschermen, is omdat ze ons iets vertellen over onze geschiedenis. Het zijn herkenbare bakens die laten zien waar we vandaan komen en wie we zijn. Ze maken op die manier deel uit van onze Vlaamse identiteit."

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vult aan: "Vlaanderen dankt zijn welvaart aan een lange traditie van steengoed onderwijs. We moeten dus blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs, en in de kwaliteit van onze onderwijsgebouwen. Deze regeerperiode komt er een grote investeringsgolf voor gloednieuwe schoolgebouwen, maar ondertussen houden we ook historisch onderwijserfgoed in ere."

Deze monumenten zijn een grote troef voor Vlaanderen. Ze zijn van belang voor onze toekomst en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt.

Minister Diependaele besluit: "Ook daarom investeren we in erfgoed, waarbij we streven naar sociale duurzaamheid. Erfgoed is functioneel, heeft esthetische waarde en sociale betekenis. Op die manier vormt erfgoed een verbindende factor in gemeenschappen. Mensen geven voortdurend nieuwe en actuele betekenissen aan de plekken waar ze vertoeven en dragen die ervaringen, belevingen, waarderingen en betekenissen over aan anderen en aan volgende generaties."


Deze scholen kunnen werken aan hun beschermde gebouw starten:

K.U.Leuven, studentenresidentie Pauscollege: 4.021.417,77
Hoge Zeevaartschool Antwerpen: 3.863.331,54
Universiteit Antwerpen: Knechtjeshuis (Paardenmarkt): 703.908,17
Vzw Katholieke Basisschool Hunnegem, Geraardsbergen: priorij: 146.314,17
Vzw Parochiaal Schoolcomité Leut, Maasmechelen: kleuterschool Leut: 280.821,46
Katholiek Onderwijs Sint-Willibrord – vzw Wico, Pelt: Sint-Hubertuscollege: 729.354,62

De gemeenteschool van Leut (280.821,46 euro) is een typisch neoclassicistisch schoolgebouw. Na een totaalrestauratie kan ze opnieuw gebruikt worden als kleuterschool.

In Pelt wordt de buitenkant van het Sint-Hubertuscollege (729.354,62 euro) gerestaureerd: de daken, de gevels en het schrijnwerk. Het Sint-Hubertuscollege werd gebouwd in 1910, het gaat om het eerste Vlaamse Nederlandstalige college.
Bekijk alle artikels uit Pelt