Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

dinsdag 9 augustus 2022

Peer: Stad Peer vraagt bijkomend onderzoek, overleg en maatregelen rond PFAS-vervuiling militaire brandweer Kleine-Brogel (19 juni 2021)

De stad Peer werd ingelicht over PFAS-vervuiling op de locatie van de militaire brandweer van de vliegbasis Kleine-Brogel. De stad Peer vraagt verder onderzoek, overleg en maatregelen. Ook moeten betrokkenen duidelijk geïnformeerd worden.

Burgemeester Steven Matheï werd ingelicht over PFAS-vervuiling in Kleine-Brogel door minister Wouter Beke. OVAM zou vervolgens de nodige gegevens bezorgen.

"Het zou, volgens de gegevens van OVAM, gaan om een vervuiling door PFAS op de locatie van de militaire brandweer. Deze locatie ligt volgens hen op 800m van bebouwing en 450 m van landbouwgebied.
Uit eerder inventarisatieonderzoek van OVAM op diverse sites in Vlaanderen leert de ervaring volgens hen dat verontreiniging van brandweeroefenterreinen snel afneemt met de afstand en zelfs na 100 meter erg laag is. Niettemin is OVAM gevraagd om zo snel mogelijk metingen te doen om de exacte omvang van de verontreiniging duidelijk te maken", legt burgemeester Steven Matheï uit.

"De stad Peer vraagt heel duidelijk snel en constant overleg met OVAM over de huidig bekende gegevens en bijkomende metingen. Tevens vraagt stad Peer nieuwe en bijkomende metingen: zowel wat betreft de site zelf (in samenspraak met defensie) als de invloed op de omgeving (bv. grondwater). Daarnaast moeten snel de effecten op de volksgezondheid in kaart gebracht worden én de inwoners en werknemers van de vliegbasis geïnformeerd worden."


Bekijk alle artikels uit Peer