dinsdag 19 oktober 2021

Oudsbergen: Oppositiepartij N-VA scherp voor meerderheid (28 september 2021)

Door het politieke afscheid van Lode Ceyssens ziet ook de gemeenteraad er heel anders uit. Burgemeester Marco Goossens werd benoemd tot voorzitter, An Knoops legde de eed af als schepen en Petra Vandewinkel deed haar intrede in de gemeenteraad. Marco Goossens volgt Lode Ceyssens op als burgemeester en als voorzitter van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Tijdens de gemeenteraad heeft de grootste oppositiepartij N-VA scherp uitgehaald naar meerderheidspartij CD&V. Gemeenteraadslid Frieda Gijbels (N-VA) nam het woord en had het over de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen waar het rommelt binnen de meerderheid.

Frieda Gijbels: "Bijna drie jaar geleden, op 2 januari 2019 hielden we de eerste Oudsbergse gemeenteraad. Toen had ik het, namens mijn fractie, over een sprookjeshuwelijk tussen twee geliefden, die hun eerstgeborene, het piepjonge Oudsbergen, fier naar het doopvont droegen. Twee burgemeesters (Lode Ceyssens van Meeuwen-Gruitrode en Benny Spreeuwers van Opglabbeek) die elkaar hadden gevonden in de coulissen en daar voorzichtig waren beginnen praten over een gemeenschappelijke droom die ze koesterden. Twee burgervaders die bereid waren hun eigenbelang aan de kant te zetten, die hun middelen en hun grondgebied met elkaar wilden delen, die de gemeentegrenzen wilden uitvagen, alleen maar uit pure liefde voor elkaar, voor hun geesteskind Oudsbergen en voor de Oudsbergenaren."

"Kwatongen hadden het over afspraken, ministerposten, het gouverneurschap, een burgemeesterswissel... Maar die geruchten werden steevast in de kiem gesmoord. De nieuwe gemeente Oudsbergen was inderdaad, naar hun zeggen, een daad van naastenliefde en zelfopoffering. Een sprookjeshuwelijk met een prachtige boreling, die ons allen zou verblijden."

"Tijdens die eerste gemeenteraad, begin 2019, waarschuwde ik er namens de N-VA fractie voor dat sprookjes niet altijd vrolijk eindigden. Dat dat alleen die van Disney waren. De sprookjes van de gebroeders Grimm en die van Hans Christian Andersen, de echte sprookjes, die waren namelijk van een heel ander kaliber. Daar durfde het er al eens wreedaardig en akelig aan toe gaan. En vandaag zitten we hier nu. Het verhaal heeft een verrassende wending genomen. De ene partner (Lode Ceyssens), die nochtans het meest verliefd had geleken, is spoorslags verdwenen, als een ridder op zijn paard, bij de eerste de beste verlokking die zijn pad kruiste. Naar zijn boreling keek hij niet meer om. Oudsbergen was leuk, maar de Boerenbond bleek leuker. Hij verklaarde dat hij nu eenmaal alles uit zijn politieke carrière had gehaald wat er uit te halen was. Moeten we daar nu uit besluiten dat het dus niet per se voor de burger was, dat hij in het Oudsbergse huwelijksbootje was gestapt? Wie zal het zeggen..."

"En dan de andere burgervader (Benny Spreeuwers), de partner in crime. Hij die zich zo ver had gewaagd en zijn nek had uitgestoken, die hun Oudsbergen altijd had verdedigd ten opzichte van de OPglabbekenaar, hij werd er blijkbaar niet eens van op de hoogte gebracht dat de liefde bekoeld was. Ook al was hij de eerste in rij om zich over Oudsbergen te ontfermen, hij werd pas ingelicht toen er al een nieuwe, jongere peetvader was aangewezen."

"Mijnheer de burgemeester, beste Marco, we weten niet hoe dit verhaal gaat eindigen. Onze fractie wenst je oprecht veel succes met je burgemeesterschap. Maar ook nu willen we toch een aantal punten meegeven die voor onze fractie, die voor ons als vertegenwoordigers van vele Oudsbergenaren, van groot belang zijn. Het is niet goed voor een gemeenschap wanneer er onenigheid is binnen het bestuur. Het mag niet om postjes gaan, het moet gaan om het belang van de burgers."

"We hebben bij de verkiezingen aan de burgers gevraagd om de kaarten te schudden en stemmen te geven aan kandidaten die hun voorkeur wegdragen. Gek genoeg lijkt daar maar weinig rekening mee te zijn gehouden, zowel bij het verdelen van de schepenambten als nu bij de burgemeesterswissel. Ik denk dat jullie de Oudsbergenaar daar wel een duidelijke verklaring verschuldigd zijn."

"Verder is het bijzonder jammer dat ook nu weer de burgemeester zelf voorzitter wil worden van de gemeenteraad. Het zou toch van een nieuwe wind getuigen, van een frisse insteek, moest het voorzitterschap zijn toebedeeld aan iemand van buiten het schepencollege. Of was dat misschien te riskant? Want we zien op de voordrachtsakte dat uittredend raadslid Lode Ceyssens nog mee heeft getekend, terwijl twee andere raadsleden niet hebben getekend. Was het te moeilijk om een andere voorzitter te vinden achter wie iedereen zich kon scharen? We zullen het wellicht nooit weten."

"Tenslotte zijn we benieuwd om te horen of er nieuwe beleidsinitiatieven zullen zijn of andere accenten zullen worden gelegd, zowel van de nieuwe burgemeester als van de nieuwe schepen. We hebben al een paar toespraken mogen horen van de nieuwe burgemeester en daar wordt vlot met termen gejongleerd als “warme gemeente”, “man van het volk”, “één team”. En dat is mooi. Maar het moet natuurlijk een pak verder gaan dan dat. Voor deze splinternieuwe fusiegemeente ligt er nog heel wat werk op de plank en alles moet voor onze fractie terug te brengen zijn tot het algemeen belang en een goede dienstverlening. Het is daarbij bijzonder belangrijk dat het gemeentepersoneel zich betrokken en gehoord voelt. Eén team moet meer zijn dan een holle frase. Er moet fierheid zijn om voor een organisatie te werken en die omstandigheden moeten door een bestuur worden geschapen. Een gedragen visie, een duidelijke strategie, heldere communicatie, gemeentelijke diensten die met alle plezier meedenken met burgers en ondernemers. Dat is wat onze fractie – en we menen wat elke inwoner - verwacht en waar wij, vanuit de oppositie, voor zullen blijven ijveren."

"Bekijk onze kritische opmerkingen en onze vragen niet als vervelende bijkomstigheden, die de gemeenteraad nog wat langer maken, maar als de stem van een aanzienlijk deel van de bevolking en als suggesties om de koers bij te sturen. Het is onze taak om oppositie te voeren, en het is maar door het botsen van ideeën dat er licht ontspringt", aldus Frieda Gijbels .N-VA Oudsbergen over het vertrek van Lode Ceyssens: "Hij is spoorslags verdwenen, als een ridder op zijn paard, bij de eerste de beste verlokking die zijn pad kruiste. Naar zijn boreling (Oudsbergen) keek hij niet meer om. Oudsbergen was leuk, maar de Boerenbond bleek leuker." Foto: Raadsleden N-VA Oudsbergen

Bekijk alle artikels uit Oudsbergen