Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

maandag 4 december 2023

Nieuwerkerken: Bijkomende maatregelen voor seizoenarbeiders (24 juli 2020)

Om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, heeft de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 23 juli beslist om geen verdere versoepelingen door te voeren. Lokale besturen kunnen maatregelen treffen om een plaatselijke heropflakkering van het COVID-19 virus te voorkomen. In Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon worden jaarlijks tal van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw tewerkgesteld. In het buitenland is op verschillende plaatsen gebleken dat seizoenarbeiders een mogelijke besmettingshaard kunnen vormen. Vandaar dat voor deze bevolkingsgroep bijkomende maatregelen worden getroffen.

Stad Sint-Truiden ontving vorig jaar 4631 ingeschreven seizoenarbeiders. In augustus worden er jaarlijks tussen de 1500 en 1600 seizoenarbeiders ingeschreven in Sint-Truiden. Het merendeel van deze arbeiders komt uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Maar ook uit landen als Slovakije, Spanje, Italië, Portugal,... Verschillende van deze landen krijgen van de FOD Buitenlandse Zaken een code oranje of zelfs code rood. Dit betekent dat Belgen die naar één van deze landen reizen en terugkeren naar België verplicht een test moeten laten uitvoeren en in quarantaine gaan.

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven bij de stad/gemeente als seizoenarbeider moeten een attest voorleggen van maximum 48 uur oud waaruit blijkt dat ze COVID19-negatief getest zijn. Dit gaat in vanaf dinsdag 28 juli.

Indien geen attest kan worden voorgelegd, dient de werkgever te zorgen voor quarantaine-voorzieningen voor deze arbeiders. Zij moeten de richtlijnen voor testen en quarantaine volgen. Dit betekent dat ze meteen na aankomst contact moeten nemen met een arts om een eerste test af te spreken.

De werkgevers dienen zich te houden aan de Generieke gids met aanbevelingen in verband met de veilige organisatie van de tewerkstelling. Daarbovenop willen we de werkgevers verplichten om dagelijks (vanaf dinsdag 28 juli) de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, deze te registreren en bij ziektesymptomen en verhoogde temperatuur dringend een arts te raadplegen.

De gouverneur heeft nu voorgesteld aan alle Limburgse gemeenten om bovenstaande werkwijze te hanteren.

"Met deze bijkomende maatregelen voor seizoenarbeiders willen de besturen van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon niet alleen de gezondheid en veiligheid van hun inwoners garanderen, maar ook de gezondheid van de vele seizoenarbeiders die voor de landbouwers en fruittelers van onschatbare waarde zijn."Bekijk alle artikels uit Nieuwerkerken