Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

zaterdag 9 december 2023

Nieuwerkerken: Vrijwilligers lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bloemetjes (8 maart 2020)

Al meer dan 10 jaar kunnen de inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken gratis terecht bij de dienst burenbemiddeling van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. "De bemiddelaars trachten keer op keer burenruzies op te lossen door mensen samen te brengen en hen opnieuw te laten communiceren met elkaar. Zo kan vermeden worden dat conflicten escaleren en wordt het leefklimaat in de hele buurt terug beter", zegt korpschef Steve Provost

Een bemiddelaar brengt buren samen voor een gesprek en ziet erop toe dat elke partij de kans krijgt om zijn frustraties en emoties te verwoorden en zijn verwachtingen aan de tegenpartij te expliciteren.

De dienst burenbemiddeling bestaat uit één professioneel burenbemiddelaar en vier vrijwillige burenbemiddelaars: Eddy Goessens, Wilfried Smet, Viviane Hubert en Marcella Franco. Zij kregen allen een opleiding tot volwaardig burenbemiddelaar en zetten zich sindsdien belangeloos in om buren te helpen bij het oplossen hun onderlinge conflicten.

In 2019 werden er 66 dossiers aangemeld bij de dienst burenbemiddeling. In 44 dossiers werd met succes bemiddeld. In 10 gevallen kwamen de partijen niet tot een overeenkomst.

Voorts kan de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken sinds 2014 rekenen op vrijwillige diefstalpreventieadviseurs. "Onder leiding van de diefstalpreventieadviseur van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken proberen ze burgers zoveel mogelijk aan te zetten om zelf een aantal maatregelen tegen inbraak te nemen."

In 2019 werd 24 keer advies aangevraagd en de lokale diefstalpreventieadviseur gaf ook verschillende uiteenzettingen rond inbraakpreventie op aanvraag van verenigingen.

"Tijdens de Week van de Vrijwilliger is het dan ook de perfecte gelegenheid om hen uitvoerig te bedanken en hen rond de tafel te brengen. Deze samenkomst biedt hen de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met de andere vrijwilligers en hen beter te leren kennen", besluit Veerle Heeren, voorzitter van het politiecollege.


Bekijk alle artikels uit Nieuwerkerken