Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips -

donderdag 2 december 2021

Nieuwerkerken: Burgers bellen vaker naar politie (24 maart 2016)

2015 was een scharnierjaar voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. De visie van de nieuwe korpschef werd in de praktijk uitgerold en de werking van het politiekorps werd grondig aangepast. "Er werd geïnvesteerd in de uitbouw van ons korps met 4 bijkomende inspecteurs en 1 hoofdinspecteur. Hierdoor kunnen er meer politiepatrouilles op het terrein ingezet worden. Kortom, niet alleen meer blauw, maar gericht blauw beter op straat is het uitgangspunt", vertelt Veerle Heeren, voorzitter van het politiecollege en burgemeester van Sint-Truiden.

"Het speerpunt van het nieuwe beleid voor 2015, was het opdrijven van het aantal acties - verkeer, drugs, overlast, vreemdelingen, horeca, .... al dan niet met externe partners - op het terrein. Het opvoeren van de snelheidscontroles en van controles op alcohol en drugs heeft vruchten afgeworpen. Het aantal gewonden bij verkeersongevallen was nog nooit zo laag, het aantal vastgestelde verkeersinbreuken daarentegen was nog nooit zo hoog, zeker wat betreft de snelheidsovertredingen. We blijven deze repressieve aanpak verderzetten om hardleerse bestuurders te sensibiliseren. Uiteraard blijven we ook investeren in preventieve campagnes en acties. Zo zullen er in 2016 nog 4 extra preventieve snelheidsborden aangekocht worden."

"Ondanks een stijging van het aantal oproepen (meldingen +9%) en tussenkomsten op het terrein (interventies +7%) was het aantal geregistreerde criminele feiten (-11%) in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken nog nooit zo laag. De stijging van meldingen is vooral te wijten aan de laagdrempelige werking en de grote bereikbaarheid van onze diensten."

Net als in 2014 werden in 2015 in het kader van het actieplan drugs extra controles op overlastplaatsen uitgevoerd. Verschillende drugsbendes met vertakkingen vanuit Nederland werden opgerold. Zo werden in 2015 een 34-tal drugsdealers/-runners gearresteerd. "Wij werken hiervoor nauw samen met andere politiezones en met de Federale Politie."

Het aantal diefstallen daalt (-8%), maar het aantal woninginbraken en inbraakpogingen is gestegen.

"Het bestuur heeft daarom ook geïnvesteerd in camera's met nummerplaatherkenning (ANPR-camera's) die de politie nuttige informatie kunnen geven voor de bestrijding van woninginbraken. Gestolen of geseinde voertuigen kunnen zo sneller gevonden worden. Op die manier kan de veiligheid op het grondgebied van de politiezone nog beter gemonitord worden, zowel proactief als reactief. In 2016 worden er op 4 locaties ANPR-camera's geïnstalleerd: op de N80 in Gingelom, op de Diestersteenweg in Nieuwerkerken, Tiensesteenweg en Luikersteenweg in Sint-Truiden. Deze zijn eind maart 2016 operationeel. In de loop van de maand april nemen we ook een nieuw politievoertuig in gebruik met ANPR-camera. Deze mobiele ANPR kan permanent ingezet worden, bijvoorbeeld tijdens verkeersacties, gerichte controles,..."

Er wordt eveneens gewerkt aan de verdere professionalisering van het politiepersoneel door te investeren in permanente bijscholing.

"Wij blijven inzetten op veiliger verkeer met nog meer preventie maar ook met repressie. Meer blauw op straat gecombineerd met meer camera's moet ook het aantal woninginbraken doen dalen."

Bekijk alle artikels uit Nieuwerkerken