Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 1 maart 2024

Neerpelt: Pelt kiest voor centrale dienstverlening (29 maart 2019)

De gemeente Pelt wil een sterke dienstverlening aanbieden. Om dat te bewerkstelligen maakte het bestuur enkele principiële keuzes die het de komende tijd verder zal onderzoeken en uitwerken. Sinds de start van de fusiegemeente op 1 januari, situeert de dienstverlening zich op verschillende locaties. Om een efficiënte en duidelijke dienstverlening te kunnen voorzien voor de Peltenaren, maakt het gemeentebestuur enkele strategische keuzes.

Het gemeentehuis op de Oude Markt zal worden uitgebreid om alle administratieve diensten een plaats te geven. In de Kerkstraat wordt het historisch gedeelte van het gemeentehuis verbouwd voor de gemeenteraad, de huwelijken, ceremonies en ontvangsten. Inwoners kunnen er ook terecht voor algemene info over de gemeentediensten. Het achterliggende gedeelte aan het Kerkplein en uitgevend op de Koning Albertlaan, wordt opengebroken voor een toeristisch onthaal en een gloednieuwe bibliotheek.

De huidige bibliotheekgebouwen zijn immers ook aan een grondige renovatie toe. In plaats van op twee plaatsen grote investeringen te doen, kiezen we voor één centraal gelegen moderne bibliotheek. De vrijetijdsbalie blijft in CC Palethe in de Jeugdlaan. De vrijgekomen ruimte waar de bibliotheek zich momenteel bevindt, wordt opgenomen in renovatie- en moderniseringsplannen van CC Palethe. De technische diensten zullen hun centrale uitvalsbasis hebben in de Lieven Bauwenslaan. Deze locatie zal verder uitgebreid worden. Zone T op Heikesveld zal dus niet langer dienst doen als gemeentewerf.


Op deze manier beperkt het gemeentebestuur het aantal gemeentelijke gebouwen en bijhorende kosten:
- één administratief gemeentehuis
- één ceremonieel gemeentehuis
- één bibliotheek met antennes in Palethe en het woonzorgcentrum in Lille
- één gemeentewerf

Een ruwe raming van de kostprijs bedraagt 3 miljoen euro voor de uitbreiding aan de Oude Markt en 6 miljoen euro voor de verbouwing aan Kerkstraat en Kerkplein.

De voormalige OCMW-gebouwen in de Kerkstraat en Peltranusstraat en de bibliotheek in de Norbertinessenlaan (op termijn) kunnen verkocht worden. Met de opbrengst kunnen de verbouwingen gedeeltelijk gefinancierd worden.

Voor de huidige gemeentewerf op Heikesveld overlegt de gemeente met brandweer, politie of andere diensten over een nieuwe invulling.

"Deze keuzes sluiten naadloos aan bij de fusiegedachte: wat we samen doen, doen we beter," zegt burgemeester Frank Smeets. "We voegen de daad bij het woord en zullen door de samenvoeging van twee gemeenten onze middelen en gebouwen veel strategischer kunnen inzetten, wat op termijn heel wat efficiëntiewinsten zal opleveren. Tegelijkertijd kunnen we onze dienstverlening verbeteren en uitbreiden."


Op de eerste spadesteek is het nog even wachten. "De komende maanden zullen we hard werken om deze visie samen met onze medewerkers te vertalen in een realistisch stappenplan. Vooraleer elke dienst op de nieuwe plaats zit, zijn we waarschijnlijk enkele jaren verder."


Bekijk alle artikels uit Neerpelt