Toenemende nood aan extra opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen

woensdag 22 mei 2024

Meeuwen-Gruitrode: Eretitels aan raadsleden en schepenen toegekend (30 april 2019)

Tien oud-mandatarissen van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek hebben een eretitel ontvangen. De eretitels worden op basis van objectieve criteria toegekend, maar moeten wel door de mandataris zelf aangevraagd worden. Het college van burgemeester en schepenen droeg op basis van het reglement eretitels mandatarissen deze kandidaten voor.

De volgende titels werden uitgereikt:
Ere-schepenen (12 jaar raadslid, waarvan minstens 6 jaar schepen):
Meg Van Hoef
Koen Geusens
Rudi Paesen
Jean Bomans

Ere-raadsleden (18 jaar lid van gemeenteraad of OCMW-raad):
Ludo Schepers
Lene Koolen
Leo Haex
Christ Baeten
Hilde Kerkhofs
Ann Robben

De titel ere-burgemeester kan enkel uitgereikt worden door de Vlaamse overheid.


Bekijk alle artikels uit Meeuwen-Gruitrode