zaterdag 15 juni 2024

Maasmechelen: Aankoop bedrijfsterreinen Op De Berg (7 juni 2024)

Amper enkele weken nadat de Vlaamse regering het licht op groen zette voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat het bedrijventerrein Op De Berg in Maasmechelen, een enclave binnen het Nationaal Park Hoge Kempen, planologisch moet wegwerken, gaat Vlaanderen al over tot de eerste aankopen. Dat werd vandaag goedgekeurd door de ministerraad op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Het gaat om twee bedrijven die hun activiteiten reeds verplaatst en/of stopgezet hebben. De terreinen zijn 4,1 ha groot. Voor de nog actieve bedrijven loopt een traject bij Agentschap Innoveren & Ondernemen en een taskforce met het oog op herlokalisatie tegen 2040.

In functie van een herbestemming naar natuur- of bosgebied zullen de terreinen en gebouwen gefaseerd verworven worden door het Agentschap Natuur en Bos. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal, in samenwerking met de provincie en POM Limburg, bedrijven actief begeleiden in hun zoektocht naar een nieuw bedrijventerrein. Daartoe werd een taskforce opgericht om voor alle bedrijven tegen begin 2025 duidelijkheid te voorzien.

Met twee bedrijven werd intussen al een princiepsakkoord bereikt voor de verkoop van hun bedrijfsterrein aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Na aankoop van de terreinen zal de bestaande bebouwing worden afgebroken, de gronden indien nodig gesaneerd en voorbereid worden om de terreinen in te zetten voor bosuitbreiding. Het ANB zal ook het beheer van de bossen op zich nemen.

"Omdat verschillende ondernemers op het bedrijventerrein Op de Berg terplekke vinden dat Agentschap Innoveren & Ondernemen de voorbije jaren te weinig actief was rond herlokalisatie en flankerend beleid in functie van de uitdoving, komt er een taskforce van de Vlaamse overheid die tussen nu en de definitieve goedkeuring van het uitvoeringsplan begin 2025 duidelijkheid moet voorzien voor alle bedrijven. Het is belangrijk bij een gedeelde maar ingrijpende ambitie van alle overheden dat de bedrijven geholpen worden. Collega Brouns of zijn opvolger zal bij die herlokalisatie een belangrijke rol moeten spelen. Wij nemen echter onze verantwoordelijkheid al om bedrijven die reeds op een andere locatie actief zijn, of hun activiteiten stopzetten, op te kopen", klinkt het.


Bekijk alle artikels uit Maasmechelen