zondag 14 april 2024

Maasmechelen: 175 overtredingen per dag in werfzone op de E314 in Boorsem (6 mei 2022)

De wegenwerken aan het viaduct in Boorsem op de E314 zijn zo'n 4 maanden bezig. Omdat wegenwerken een impact hebben op de doorstroming en verkeersveiligheid, zet de Federale Politie zich in om het aantal incidenten in de omgeving van de werken zo beperkt mogelijk te houden. Intussen werden al 19.143 overtredingen vastgesteld in de werfzone en onmiddellijke omgeving.

Sinds 10 januari 2022 zetten de Federale Wegpolitie en het Agentschap Wegen en Verkeer de superflitspaal, een trajectcontrole en een mobiele radar in voor het uitvoeren van snelheidscontroles in de werfzone.

"Met deze snelheidscontroles garanderen we een continue handhaving", zegt Gerry Peeters, diensthoofd van de Wegpolitie in Limburg. Voor het vrachtverkeer geldt er een inhaalverbod en is het houden van voldoende veiligheidsafstand cruciaal om ongevallen te vermijden. Op regelmatige basis wordt hierop toezicht gehouden vanuit de lucht.

"Het droneteam van de Federale Politie brengt het traject van aan het ecoduct tot aan de grens perfect in beeld. Elders hebben we andere mogelijkheden om toezicht te houden, bijvoorbeeld vanop een brug of door bewakingscamera’s, maar in dit natuurgebied zijn die mogelijkheden niet aanwezig. De drone biedt dan een goed alternatief."

Vrachtwagenbestuurders die zich niet aan de regels houden worden door de Wegpolitie uit het verkeer geplukt op de grensparking, buitenlandse bestuurders moeten ter plaatse hun boete betalen. "Vanuit de lucht zien we precies welke bestuurder een overtreding begaat. De bestuurders die halsstarrig ontkennen een overtreding begaan te hebben, kunnen we de beelden tonen. Dat heeft ook een educatief effect", beaamt Robin Minten, Directeur-Coördinator van de Federale Politie in Limburg.

De werken in Boorsem zullen nog een aantal maanden duren. Tot op heden deden er zich geen ernstige incidenten voor ter hoogte van de werken. De Federale Politie blijft zich inzetten voor veilige werken en zal bijgevolg de controles onverminderd verderzetten. De veiligheid van de weggebruikers en wegenwerkers is een absolute prioriteit voor de wegbeheerder en politiediensten. Veilige werken komen ook de vlotheid en vooruitgang van de werken ten goede.

De Federale Politie rekent op het gezond verstand van de weggebruikers en hoopt in de komende periode minder overtredingen te moeten vaststellen.


Bekijk alle artikels uit Maasmechelen