Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 2 juni 2023

Maasmechelen: Bouwvergunning voor ambitieus woonproject aan het water in Maasmechelen (19 maart 2021)

Vandaag keurde het schepencollege de bouwvergunning goed van het woonproject Wonen aan het Water aan de voormalige scheepswerf Sint-Barbara in Maasmechelen. Aansluitend start de aanplakking en laatste fase van het openbaar onderzoek rond het project. Aan de vooravond daarvan verduidelijken de initiatiefnemers alvast de ruimtelijke plannen, de insteek van het woonaanbod en de mobiliteitseffecten.

Architect Jeroen Maesen: "Een nieuwbouwproject met (op termijn) 400 woonentiteiten en een commerciële zone gaat niet elke dag van start in onze provincie."

De initiatiefnemers kiezen voor een gevarieerd woningaanbod (dat openstaat voor verschillende doelgroepen), schenken veel aandacht aan groene ruimte en garanderen een vlotte verkeersafwikkeling.

Vandaag start de laatste fase van het openbaar onderzoek, namelijk de aanplakking van de bouwvergunning op de site.

"We hopen dat deze laatste rechte lijn even vlot verloopt als het proces ervoor", zegt architect Jeroen Maesen (MaMu Architects). "We waarderen de efficiënte afhandeling door de gemeentelijke diensten enorm. Door constructief samen te werken, realiseerden we binnen een tijdspanne van 12 maanden een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ganse site, binnen de strikte wettelijke bepalingen. Dit is het raamwerk, zeg maar, waarbinnen je per fase een bouwvergunning kan aanvragen. Deze krachtdadige opvolging is een schoolvoorbeeld voor alle lokale besturen."

Ook het gemeentebestuur van Maasmechelen staat positief tegenover het project Willemskaai. Burgemeester Raf Terwingen: "Dit initiatief past binnen onze woonvisie. We willen namelijk dat er voor alle huidige en toekomstige inwoners een kwalitatief en betaalbaar woningaanbod voorhanden is. Om die gezonde woonmix waar te maken, concentreren we ons op drie speerpunten. Ten eerste zetten we in op sociale huisvesting. Daarnaast ontwikkelen we zelf verkavelingen, die we aanbieden als betaalbare bouwgrond. En ten slotte slaan we de handen in elkaar met privé-ontwikkelaars. We zijn alvast tevreden dat de projectontwikkelaar in dit bijzondere project een gevarieerd aanbod - met verschillende prijsklassen - voorziet, voor zowel gezinnen, singles als actieve senioren."

Er doken de jongste weken enkele vragen op rond de impact op mobiliteit. "Deze impact is op voorhand echter grondig onderzocht en volledig doorgerekend", zegt Jeroen Maesen: "Uit de mobiliteitsstudie blijkt dat het effect op het autoverkeer verwaarloosbaar is. Aan het rondpunt van de Omleidingsweg en de Koninginnenlaan verhoogt de wachttijd op het drukst mogelijke moment met amper 1 seconde."

"Bovendien voorziet de gemeente voor fietsers en voetgangers een aanpassing van de infrastructuur ter hoogte van shoppingcenter M2", zegt schepen Stefan Thorez.Een luchtbeeld van het project
Foto: Idearte

Bekijk alle artikels uit Maasmechelen