zaterdag 15 juni 2024

Maaseik: Afbraak oud ziekenhuis Maaseik: Extra aandacht voor hergebruik van bouwmaterialen (16 mei 2024)

Stad Maaseik zet een belangrijke stap richting een duurzame stadsontwikkeling met de sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis, gericht op een circulaire aanpak om grondstoffen te hergebruiken en de impact op het milieu te minimaliseren. Deze revolutionaire aanpak kreeg de steun van Vlaams minister van omgeving, die een subsidie van 558.000 euro toekende aan Stad Maaseik voor deze baanbrekende sloopwerken.

In februari werd gestart met de sloopwerken voor het oude ziekenhuis in Maaseik, dat in de toekomst plaats zal maken voor een 1,7 hectare groot groen park. Op de voormalige ziekenhuissite in het stadscentrum is de machinale sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis momenteel in volle gang. Om de hoge sloopkosten (1,28 miljoen euro) te delen, ontving de stad een subsidie van 558.000 euro van de Vlaamse overheid, waarbij aandacht voor de circulariteit en duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Deze circulaire aanpak, waarbij materialen worden hergebruikt en de impact op het milieu wordt verminderd, werd beloond tijdens de aanbesteding. Aclagro, kwam als laureaat naar voren. Het aannemersbedrijf stelde een inventaris op van herbruikbare materialen, zoals lavabo’s, tussenwanden, en deuren, die zorgvuldig worden ontmanteld en hergebruikt. Niet-inerte materialen worden selectief afgevoerd voor recyclage, terwijl Deceuninck de PVC ramen terugneemt voor recycling in hun productieproces.

Naast de circulaire aanpak nam Aclagro maatregelen om hinder tijdens de werkzaamheden te beperken en de CO2-uitstoot te reduceren, waaronder de aanleg van een tijdelijke verbindingsweg naar de ring om sloopafval niet door het stadscentrum af te voeren.

VEKMO speelt in het gehele gebeuren een cruciale rol als sloopdeskundige en coördineert de veiligheidsaspecten op de werf tijdens de sloopwerken. Daarnaast houdt het bureau toezicht op de bouwcoördinatie en controleert het de uitvoering van de werken, waarbij aandacht wordt besteed aan budget, kwaliteit, duurzaamheidsaanpak en timing.

Het project circulaire sloopteams, ondersteund door VLAIO en geleid door Embuild Vlaanderen, NAV, Buildwise en Tracimat, onderzoekt circulaire sloopprojecten met als doel urban mining te realiseren in Vlaanderen, waarbij grondstoffen teruggewonnen worden uit gebouwen. Bij de sloop in Maaseik werkten de opdrachtgever Stad Maaseik, sloopaannemer Aclagro, sloopdeskundige VEKMO en verschillende afnemers samen om diverse materialen te ontmantelen voor hergebruik en recyclage.

Foto: Communicatie Stad Maaseik

Bekijk alle artikels uit Maaseik