Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

zaterdag 9 december 2023

Maaseik: Maasbrug Maaseik in slechte staat (14 februari 2022)

De Pater Sangersbrug (Maasbrug) over de Maas in Maaseik werd de voorbije maanden grondig onderzocht. Het onderzoeksteam is duidelijk: de brug is in slechte toestand. Minister Lydia Peeters gaf De Vlaamse Waterweg nv de opdracht onderzoek te voeren naar de bouw van een nieuwe brug.

"Gezien de nieuwe categorisering (van 3 naar categorie 4) ben ik van oordeel dat een nieuwe weg- en fietsbrug hier de duurzaamste oplossing biedt", zegt minister Peeters.

Momenteel loopt er een studie rond de modaliteiten en locatie. Die zal ook meer informatie verschaffen over de raming, timing, juridische en ecologische risico's, verwachte hinder voor het verkeer en uiteraard ook een analyse rond de hoogwaterveiligheid bij het bouwen van een nieuwe brug. Minister Peeters verwacht op korte termijn de eerste inzichten hierover te verkrijgen van De Vlaamse Waterweg nv.

De Vlaamse administraties van minister Peeters zaten al samen met hun Nederlandse collega's van Rijkswaterstaat, provincie Nederlands Limburg en Waterschap Limburg. Daar de brug voor beide landen van cruciaal belang is, werd er afgesproken om tot een toekomstgerichte en duurzame oplossing te komen.Bekijk alle artikels uit Maaseik