donderdag 13 mei 2021

Maaseik: Slechts 2 kerkfabrieken volledig in orde met jaarrekening (4 mei 2021)

De negen kerkfabrieken van Maaseik hebben einde maart hun jaarrekening voor advies binnengebracht bij het stadsbestuur. Uit het onderzoek van deze rekeningen blijkt dat niet elke kerkfabriek een correcte rekening kan voorleggen, zodat de gemeenteraad negatief advies aan die rekeningen gaf. Enkel op de kerkfabrieken van Opoeteren en van Maaseik moesten geen opmerkingen gemaakt worden.

De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die geleid wordt door een kerkraad. De organisatie en de werking van een kerkfabriek evenals het beheer van het patrimonium zijn vastgelegd in een decreet van de Vlaamse Regering. In dat decreet staat ook de opdracht van de kerkfabrieken vermeld: Naast de zorg voor de uitvoering van de erediensten, staan kerkfabrieken ook in voor het onderhoud en de bewaring van de kerk of kerken van de parochie en het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. Het Bisdom, de Provincie en het Stadsbestuur houden toezicht op de werking van de kerkfabrieken.

"De kerkfabrieken van de verschillende parochies in Maaseik moeten jaarlijks hun rekening voorleggen aan de stad en de gemeenteraad moet hierover advies geven. De rekeningen van de kerkfabrieken Maaseik (Sint-Catharina) en Opoeteren (Sint-Dionysius) werden volledig in orde verklaard en krijgen een gunstig advies van de gemeenteraad. De overige kerkfabrieken voldoen niet aan alle elementen om een gunstig advies van de gemeenteraad te kunnen krijgen. De gemeenteraad gaf hen daarom op maandag 3 mei 2021 een ongunstig advies. Dit advies wordt aan de provinciegouverneur bezorgd, die uiteindelijk zal beslissen over de al dan niet goedkeuring van de jaarrekeningen. Het is belangrijk dat wij als stadsbestuur onze toezichtstaak uitoefenen", zegt schepen Ann-Sofie Custers.

"Het is belangrijk dat we correct omspringen met gemeenschapsmiddelen, omdat het stadsbestuur de tekorten van de kerkfabrieken moet dragen. We weten dat de kerkfabriek veelal met vrijwilligers werkt en dat zij niet altijd onderlegd zijn in de boekhouding. Als stadsbestuur reiken we de hand om in goed overleg tot een juiste jaarrekening te komen. We moeten nu wel bij de jaarrekeningen een negatief advies geven, maar we geven wel constructieve verbeterpunten aan."


Bekijk alle artikels uit Maaseik