zondag 14 april 2024

Lummen: Oorlogsmonument gerestaureerd (10 mei 2023)

Het gemeentebestuur van Lummen heeft het oorlogsmonument op het Gemeenteplein laten opwaarderen. De bronzen helm is verguld en de steen is gerepareerd.

Het herdenkingsmonument met vergulde helm is een belangrijk monument in de gemeente. Jaarlijks wordt dit monument mee opgenomen in de herdenkingen rond de wereldoorlogen. Tijdens de herdenkingsplechtigheid van de Slag van Lummen op 7 mei 2023 werd dit herdenkingsmonument opnieuw ingehuldigd nadat het opgewaardeerd werd.

Burgemeester Henry Briers onthulde op 17 september 1922 het oorlogsmonument op het gemeenteplein. "Dit herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en geweld. Op het kalkstenen gedenkteken prijkt een vergulde bronzen Belgische soldatenhelm die rust op het Limburgse wapenschild en een lauwerkrans. Eronder bevinden zich vlammen die verwijzen naar de 63 huizen die in Lummen door de Duitsers in 1914 werden platgebrand. Aan de ene zijde werden 14 namen gebeiteld van de Lummense soldaten die de Eerste Wereldoorlog niet overleefden. Aan de andere zijde zijn de namen van 4 Lummense burgerslachtoffers gebeiteld. Door het behoud en de opwaardering van dit monument geven we toekomstige generaties ook de kans om over onze geschiedenis te leren en deze te begrijpen", zegt schepen Wim Vangeel.Het oorlogsmonument werd ingehuldigd tijdens de herdenking Slag van Lummen
Foto: Communicatie Lummen

Bekijk alle artikels uit Lummen