Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

maandag 15 juli 2024

In Limburg: Succesvolle vrijlating van wulpen in Bree (10 juli 2024)

Vandaag zijn er in Bree enkele jonge wulpen succesvol vrijgelaten nadat ze met de nodige zorg zijn groot gebracht door het Natuurhulpcentrum. Deze vrijlating vormt het sluitstuk van een provinciaal biodiversiteitsproject om de populatie van wulpen weer op te krikken in Limburg.

De wulp is de grootste steltlopersoort. Met zijn lange kromgebogen snavel is deze vogel waarneembaar in kustgebieden, maar ook in Limburg komt deze vogel voor in open vochtige weides waar hij zich voedt met onder andere regenwormen. De soort is echter met uitsterven bedreigd volgens de Vlaamse Rode Lijst. In de afgelopen 30 jaar is de Europese populatie met 30 % tot 49 % afgenomen. In Vlaanderen is de situatie nog ernstiger: de populatie is in 20 jaar meer dan gehalveerd. Bijna 25 % van deze broedparen bevindt zich in Limburg, waar de soort is opgenomen op de lijst met Prioritaire Provinciale Soorten.

"Het leefgebied van de wulp staat de laatste jaren onder zware druk omdat de nesten worden vernietigd door landbouwwerkzaamheden. Ook predatie van roofdieren is een probleem. Om er voor te zorgen dat de wulp in Limburg blijft bestaan, is actie nodig. Daarom startte Natuurpunt een biodiversiteitsproject", zegt Griet Nijs van Natuurpunt Studie. Binnen dit project bracht Natuurpunt 14 wulpennesten in Noord-Limburg in kaart.

Samen met landbouwers en private eigenaars plaatste Natuurpunt tijdelijke elektrische rasters om de nesten ter bescherming tegen roofdieren en landbouwwerkzaamheden. Actieve bescherming is nodig omdat het broedsucces te laag is om de populatie in stand te houden.

Samenwerking met de verschillende partners op terrein is de sleutel tot een succesvol project. Het gaat dus niet enkel over natuur, maar ook over samenwerking tussen mensen volgens diensthoofd Jan Mampaey: "Dit project is een schoolvoorbeeld van hoe het kan: een samenwerking tussen het Provinciaal Natuurcentrum, Natuurpunt Studie, het Natuurhulpcentrum, lokale overheden, landbouwers en privéeigenaars om een typische Limburgse soort te helpen overleven in onze provincie."

In Bree konden eerder twee jonge wulpen op eigen houtje succesvol uitvliegen. Een ander nest werd echter verlaten voordat het uitgebroed was. De drie eieren uit dat nest werden ingezameld en verder uitgebroed in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Vandaag werden twee van deze jongen succesvol vrijgelaten.

INFO
De wulp (Numenius arquata) is de grootste steltloper uit onze omgeving met een karakteristieke lange, gebogen snavel en bruine verenkleed. Ze zijn bekend om hun melancholische roep en worden vaak aangetroffen in open weidegebieden, agrarisch gebied en akkerbouwgebieden. De wulp is een trekvogel, die broedt in Europa en Azië en overwintert in Afrika en Zuid-Europa. Helaas staat deze soort momenteel onder grote druk door habitatverlies en predatie. Succesvolle vrijlating van wulpen in Bree
Foto: Persdienst provincie Limburg

Bekijk alle artikels uit In Limburg