zondag 14 april 2024

In Limburg: Minister van justitie bezoekt voetbalmatch in Genk naar aanleiding van recente voetbalincidenten in het land (3 maart 2024)

Als reactie op recente voetbalrellen in het land heeft Minister van Justitie, Paul Van Tigchelt, persoonlijk de voetbalwedstrijd tussen KRC Genk en Club Brugge bijgewoond op zondag 3 maart 2024. "Als voetbalfan wens ik dat voetbal een feest blijft voor iedereen. Helaas stel ik de laatste tijd meer en meer vast dat enkelingen het voetbalplezier verknallen voor de echte voetballiefhebber. Als Minister van Justitie wil ik dan ook met alle partners bekijken hoe we voetbal voor iedereen een feest kunnen laten blijven", zegt Minister Van Tigchelt. Het doel van het bezoek was de effectieve aanpak van voetbalincidenten en het bevorderen van een veilige voetbalomgeving.

Tijdens de wedstrijd observeerde Minister Van Tigchelt nauwlettend de samenwerking tussen verschillende disciplines en partijen. Zo woonde hij een aantal controles bij de toegangscontroles bij, volgde hij een tijdje mee in de commandokamer en had hij aandacht voor de uitgebreide stewardwerking van KRC Genk. Het hoofddoel van het bezoek was de evaluatie van bestaande procedures en het overwegen van mogelijke updates van richtlijnen met betrekking tot de voetbalwet en de rol van de referentiemagistraat Hooliganisme.

"In het nieuwe strafwetboek voorzien we dat geweld ten aanzien van stewards in aanmerking komt voor een zwaardere bestraffing. Op die manier wil ik het signaal geven dat we vanuit Justitie als één blok achter onze honderden stewards staan. Ook de aanpak die hier gehanteerd wordt, is bijzonder interessant. Er wordt kordaat opgetreden, waardoor hooligans relatief snel hun straf kennen. Die snelle werking en bijbehorende sancties laten supporters twee keer nadenken voordat ze ongewenst gedrag vertonen", zegt Van Tigchelt.

"Voetbal moet een feest zijn. Maar dat kan het enkel zijn mits heldere spelregels, op het veld en ernaast. We maken er hier in Genk een erezaak van om samen met alle partners een veilige voetbalomgeving te creëren voor jong en oud. Een veilige wedstrijdomkadering garanderen is vaak een huzarenstukje. We zijn blij dat we de bevoegde minister, samen met onze partners, met eigen ogen hebben kunnen laten zien dat zowel de professionals als onze vele vrijwilligers er alles aan doen om topvoetbal te organiseren voor iedereen", zegt Erik Gerits, Algemeen Directeur bij KRC Genk.

De goede coöperatie tussen alle partners, waaronder Politie CARMA, het parket, Stad Genk, KRC Genk, en Pro League, blijkt essentieel om de veiligheid te waarborgen. Een grondige voorbereiding en de snelle administratieve of gerechtelijke afhandeling zijn de krachten achter deze samenwerking. Het veiligheidsbeleid begint niet op de dag van de wedstrijd zelf, maar ruim daarvoor. Een operatie-order, waarin verschillende scenario's zijn uitgewerkt op basis van vergaarde informatie en screenings, wordt opgesteld door PZ CARMA in overleg met alle stakeholders.

Burgemeester Wim Dries: "Voor elke potentiële risicowedstrijd organiseert Stad Genk een coördinatievergadering waarin het veiligheidsbeleid wordt besproken. Zo zien we erop toe dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen en kunnen we een goede organisatie garanderen." Naast signalen tegen agressief gedrag vanuit KRC Genk en Pro League, spelen ook de politie en het parket een cruciale rol in de ordehandhaving tijdens de wedstrijden.

Op de dag van de wedstrijd stuurt de politie in de commandokamer medewerkers op het terrein aan. Dankzij real-time beelden van drones en vaste camera's, en vooraf bepaalde scenario's, kan er snel worden gereageerd bij incidenten. Van de opvang en begeleiding van supportersbussen tot het faciliteren van de uitstroom op de bezoekersparking na de match - alles wordt nauwgezet opgevolgd.

Als er dan toch incidenten hebben plaatsgevonden, worden deze nadien onderzocht door Politie CARMA en het parket met een unieke aanpak gebaseerd op gedifferentieerde benadering, lik-op-stukbeleid, en nauwe betrokkenheid van de referentiemagistraat Hooliganisme. Commissaris Yves Bosmans van PZ CARMA benadrukt: "Bij buitensporig relgedrag behandelen we de feiten individueel en bespreken we deze met de magistraat om de meest passende aanpak te bepalen. Doordat we kort op de bal spelen en nauw samenwerken met het parket, kent de dader zijn straf vaak binnen enkele weken door toepassing van de procedure snelrecht."

"De magistraat beslist over administratieve of strafrechtelijke gevolgen. Bij bepaalde vergrijpen kan een administratieve sanctie, zoals een stadionverbod met een geldboete, worden opgelegd door de voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Bij ernstige feiten, zoals geweldpleging, kan een opsporings- of gerechtelijk onderzoek worden gevorderd en kan een gerechtelijk stadionverbod worden opgelegd", legt Bart Helsen, referentiemagistraat Hooliganisme van het Parket Limburg uit.

Het is net deze unieke samenwerking tussen politie en parket die Minister Paul Van Tigchelt zo interessant vindt. "We willen duidelijk maken dat hooliganisme niet wordt getolereerd. Dankzij de sterke synergie tussen politiezone CARMA en het Limburgse parket wordt er snel en adequaat gereageerd op voetbalgeweld. Zo werden er hier het afgelopen seizoen 56 stadionverboden opgelegd, waarvan er 14 voortkomen uit de gerechtelijke onderzoeken."

De gemoederen van de supporters bleven rustig tijdens en vlak na de wedstrijd waardoor de ordedienst goed verlopen is. Alle veiligheidspartners kijken positief terug op het verloop van deze wedstrijd.


Minister van Justitie, Paul Van Tigchelt, op werkbezoek tijdens voetbalmatch in Genk
Foto: Politie CARMA

Bekijk alle artikels uit In Limburg