Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips

dinsdag 18 januari 2022

In Limburg: VKW Limburg en UNIZO Limburg: Onze overheden hebben ook dringend nood aan een boosterprik (12 januari 2022)

De helft van de Limburgse bedrijven deed het in 2021 beter dan in 2020. Voor 1 op 4 was het voorbije jaar toch nog slechter dan het eerste coronajaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse Outlookbevraging van VKW Limburg en UNIZO Limburg. 3 op 4 ondernemingen verwachten 2021 (opnieuw) met winst te kunnen afsluiten en bij 4 op 10 groeide het personeelsaantal.

Voor 2022 gaan de Limburgse ondernemers op hetzelfde positieve elan verder: opnieuw 50% verwacht een beter jaar dan het afgelopen jaar. Zowel de winst- als de personeelsverwachting liggen voor het komende jaar hoger dan in 2021. Ongeveer 1 op 5 verwacht echter dat 2022 (nog) geen verbetering zal brengen, integendeel.

"Zowel het federale als het Vlaamse beleid worden voor het derde jaar op rij gebuisd door de Limburgse ondernemers. In een peiling naar in totaal 17 economische beleidsaccenten, worden de coronasteun-maatregelen opnieuw het meeste geapprecieerd. De rest van de top 5 - het faciliteren van bedrijfsfinanciering, een beter sociaal statuut voor zelfstandige ondernemers, een doeltreffend beleid in de aanpak van de coronacrisis en het klimaatbeleid – haalt zelfs gemiddeld geen 5 op 10. Het minst tevreden zijn de Limburgse ondernemers echter over de overheidsefficiëntie en het energiebeleid."

"Onze overheden hebben dan ook dringend nood aan een boosterprik zodat ze een daadkrachtig antwoord kunnen geven op alle uitdagingen waarmee ondernemers geconfronteerd worden. Denk aan de hoge en stijgende energiekosten, de mismatch op de arbeidsmarkt, de schaarste en prijsstijging van grondstoffen, de inflatie en stijgende lonen. Die fnuiken niet alleen het optimisme van onze kmo's, ze bedreigen ook het noodzakelijk economisch herstel. We moeten absoluut vermijden dat we van de ene in de andere crisissituatie rollen. Ondernemers moeten terug volop kunnen ondernemen. Want zonder ondernemers geraken we hier niet uit", aldus Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg en Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg.


Bekijk alle artikels uit In Limburg