woensdag 27 oktober 2021

In Limburg: Camera's met microfoons in Stalenstraat Waterschei (24 september 2021)

Begin 2021 plaatste s-Lim in opdracht van stad Genk in de Stalenstraat camera's om de veiligheid te verhogen. Deze maand werden daar in het kader van een proefproject vier microfoons bij geplaatst. Deze registreren de geluidsoverlast van luide uitlaten van voertuigen.​

Burgemeester Wim Dries: "We willen dat iedere Genkenaar zich veilig voelt in onze stad. Helaas krijgen zowel wij als de politie vaak klachten binnen rond geluidshinder van onder meer quads, auto's met sportuitlaten en auto’s en moto’s die veel te snel optrekken. Dat houdt niet alleen mensen uit hun slaap, het geeft ook een onveilig gevoel. De stad wilt deze problematiek graag structureel aanpakken, en gaat daarom nu van start met een proefproject op de Stalenstraat. Met dit proefproject willen we enkele oplossingen testen om zo de verkeersveiligheid en de algemene leefbaarheid in de straat te verbeteren."

Samen met vzw Slimme Regio Vlaanderen en technologiepartners Nokia, myCSN en G4S vangt de stad nu dus dit proefproject aan, waarbij de al geplaatste camera's worden uitgebreid met microfoons.

Burgemeester Wim Dries: "Bij een doortocht van een voertuig met een luide uitlaat wordt zowel het geluid als het beeld gecapteerd. Samen met de politie en het parket zal nog bekeken worden of het systeem in de toekomst een bruikbaar instrument voor handhaving kan worden. De politie zal tijdens het proefproject echter niet overgaan tot handhaving op basis van het systeem, en zal zelfs geen privacy gerelateerde data te zien krijgen."

De data (beelden en geluiden) zijn enkel toegankelijk voor de stad en voor de leveranciers, dit voor het verder afstellen van de proefopstelling.

Peter Vandeurzen, vzw Slimme Regio Vlaanderen: "Vzw Slimme Regio Vlaanderen was vragende partij voor een proefproject waarbij verschillende technologieën met elkaar gekoppeld konden worden, dit om een bestaand probleem op te lossen. Deze problematiek leent zich daar uiteraard toe. De microfoons blijven maximaal 1 jaar staan voor deze doeleinden. De camera’s waren al onderdeel van een permanente opstelling, en blijven dus staan. De beelden en geluiden worden niet langer dan één maand na het einde van de proefopstelling bewaard, ter controle en verdere afstelling van de technologie. De privacy van de passanten blijft te allen tijde verzekerd."

Jacques Vermeulen, Nokia: "Het doel van het proefproject is niet zozeer om bestuurders te vatten, maar wel om het bewijs te leveren dat dit systeem werkt en dit dankzij de doeltreffendheid en efficiëntie van de samenwerking. De scope van het project is met andere woorden het juist afstellen van de technologie."

De testzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Dijkstraat en het kruispunt met de Dennenstraat. De eerste fase van het project loopt tot het einde van 2021. Indien het project positief wordt geëvalueerd, dan zal het uitgebreid worden tot in het najaar van 2022.


Bekijk alle artikels uit In Limburg