vrijdag 18 juni 2021

In Limburg: Meetfietser gestart met analyse fietspaden in Limburg (27 mei 2021)

In het kader van het interprovinciale project Fietsbarometer, is de provincie Limburg samen met de Fietsersbond gestart met het in kaart brengen van de kwaliteit van de Limburgse fietspaden. De Fietsersbond wierf een extra meetfietser aan die de analyse in Limburg zal voltooien. Concreet zal Niele Geypens - de Limburgse meetfietser - de komende jaren zo'n 2000 km aan functionele fietspaden affietsen met een speciale fiets, om onder meer het trilcomfort en de breedte van het fietspad te analyseren.

"Elk jaar investeren we heel wat in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Maar als we echt meer Limburgers op de fiets willen krijgen, moeten we werken aan een integrale aanpak, gebaseerd op objectieve gegevens. Daarvoor gaan we de samenwerking aan met de Meetfiets van de Fietsersbond", zegt Bert Lambrechts, gedeputeerde van Mobiliteit.

Niele en Thierry van de Fietsersbond: "Meer fietsen begint bij een uitnodigende fietsinfrastructuur. Met onze Meetfiets brengen we de kwaliteit en het comfort van fietspaden in kaart op een wetenschappelijke en objectieve manier. Zo analyseert de meetfiets het trilcomfort, de breedte, de aanwezigheid van een schrikstrook en de kruisingen enzovoort. We toetsen een veertigtal parameters, al rijdend en al stilstaand, via de automatische apparatuur of manueel met een meetlint. Onze meetfietsen zijn dus goed uitgerust, met onder meer een tablet, GoPro-camera, snelheidsmeter, trillingsmeter en gps."

De vele data worden vervolgens geïnterpreteerd en ingeladen in een gebruiksvriendelijke webapplicatie. Daaruit kan het provinciebestuur per gemeente een uitgebreid rapport trekken.

"De verzamelde info zal ons helpen om doordachte beslissingen te nemen over onze eigen investeringen in fietsinfrastructuur, maar ook om de lokale besturen te adviseren: welke fietspaden worden het best prioritair aangepakt, waar zitten de belangrijkste missing links, ... Het gaat dan om zowel quickwins als grootschaligere investeringen op lange termijn."

Elke Limburgse gemeente krijgt voor 2025 de Meetfiets op bezoek. Noord-Limburg bijt de spits af in 2021, nadat Gingelom en Alken in 2020 als test werden afgefietst. Het Maasland en West-Limburg volgen in 2022, waarna de Meetfiets in 2023 in het zuiden van de provincie passeert. Midden-Limburg sluit de rij in 2024.Op de foto vlnr: Thierry Jiménez (Fietsersbond), Niele Geypens (Fietsersbond) en gedeputeerde Bert Lambrechts (provincie Limburg)
Foto: Provincie Limburg

Bekijk alle artikels uit In Limburg