vrijdag 18 juni 2021

In Limburg: Licht op groen voor vergunningsvrijstelling zorgunits (25 mei 2021)

Ongeveer één Vlaming op vijf is 65 jaar of ouder, in 2030 zal dat liefst één op de vier zijn. Eén derde hiervan zal ouder dan 80 jaar zijn. Met deze demografische evolutie gaat een stijgende zorgbehoefte gepaard. Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen, omringd door de mensen die ze liefhebben. De coronacrisis heeft die shift, die zeker in de Scandinavische landen al langer speelt, enkel maar versneld.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir werkte een regeling uit om ervoor te zorgen dat tijdelijke zorgunits in de tuin onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden via een eenvoudige melding en zonder omgevingsvergunning.

"Zorg voor onze ouderen. Het is iets waar we deze dagen extra mee bezig zijn. Voor sommige mensen verandert deze crisis ook de manier waarop ze voor hun oudere familieleden willen zorgen. Voelen ze meer dan ooit de nood aan nabijheid. We stappen voortaan af van lange vergunningstrajecten voor zorgunits en schakelen over naar een korte melding", zegt Demir.

De commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement besprak vandaag (dinsdag 25 mei 2021) het vereenvoudigingsdecreet van minister Demir en keurde het goed zonder tegenstemmen.

Als de plenaire vergadering van het Vlaams parlement de regeling op 9 juni goedkeurt, kan het nog voor de zomer ingaan.

Of het nu over het verbouwen van een woning of bijgebouw tot zorgwoning gaat of over het plaatsen van tijdelijk zorgunits in de achtertuin: er zijn momenteel vaak te veel drempels die mensen moeten overwinnen om hun zorgbehoevende dierbaren dichtbij huis een plaats te geven waar ze de juiste zorg kunnen krijgen. De aanpassing van een bestaande woning aan de zorgbehoeften van de bewoner(s) is bovendien niet altijd mogelijk. Soms biedt de woning onvoldoende ruimte of mogelijkheden om een persoon met een zorgbehoefte te laten inwonen of zijn de verbouwingskosten te hoog. Tegelijk blijkt dat de zorgbehoevenden ook nood hebben aan voldoende eigen privacy.


Bekijk alle artikels uit In Limburg