maandag 8 maart 2021

In Limburg: Groen reageert: Minister Diependaele moet dringend het recht op wonen garanderen (18 februari 2021)

De PANO-reportage bracht andermaal in beeld dat steeds meer Vlamingen geen goede, betaalbare woning vinden, en dat steeds meer mensen in armoede terecht komen omwille van de hoge woonkosten.

"Dat is onaanvaardbaar. Het woonbeleid is sinds de meest recente staatshervorming in handen van N-VA, maar de N-VA ministers, eerst minister Homans en vandaag minister Diependaele, hebben het nagelaten om oog te hebben voor de meest kwetsbaren. Zo nam de armoede op de huurmarkt jaar na jaar toe", zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

Al jaren is er een tekort aan woningen in Vlaanderen, zowel op de sociale als op de private huurmarkt. Dat maakt dat de huurprijzen jaar na jaar verhogen, en dat ook woningen in slechte staat toch vlot verhuurd worden. "Een wooncrisis als deze vraagt om gepaste maatregelen van de bevoegde minister, maar al jaren kijkt N-VA de andere kant op. Wij vragen dan ook dat minister Diependaele eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt, en maatregelen neemt om de wooncrisis op de huurmarkt het hoofd te bieden. Minister Diependaele moet het recht op wonen opnieuw voor alle Vlamingen garanderen", aldus Moerenhout.

Groen stelt een aantal oplossingen voor. "Vandaag is er een onaanvaardbaar lange wachtlijst van kandidaat-huurders voor een sociale woning. Meer dan 150.000 Vlamingen moeten gemiddeld meer dan 3 jaar wachten op een betaalbare, sociale woning. Steeds meer mensen komen tijdens het wachten in de armoede terecht, omdat ze de hoge huurprijs op de private huurmarkt niet kunnen betalen. Daarom willen wij dat de minister een huurpremie voorziet voor alle wachtenden op een sociale woning, en niet pas na 4 jaar wachten zoals dat vandaag het geval is. De huurpremie van minister Diependaele is vandaag slechts een doekje voor het bloeden."

Ook het aantal woningen op de huurmarkt moet de minister verhogen. "Hij moet meer investeren in sociale woningen, maar dat doet de minister vandaag onvoldoende. De minister wil zelfs een plafond instellen om de bouw van sociale woningen te stremmen."

Bron: Persbericht Groen - Vlaamse fractie

Bekijk alle artikels uit In Limburg