Toenemende nood aan extra opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen

woensdag 22 mei 2024

In Limburg: 30 jaar natuuronderzoek in Limburg (18 februari 2021)

Dertig jaar geleden werd het Netwerk Natuuronderzoek onder de noemer LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie) opgericht. Dit netwerk opereert onder de vleugels van het Provinciaal Natuurcentrum en verenigt honderden vrijwilligers die bijdragen aan een betere kennis over de Limburgse natuur. Om dit te vieren en om het (Limburgse) natuuronderzoek in de schijnwerpers te zetten, organiseert het Provinciaal Natuurcentrum van 22 tot 27 februari 5 avonden op rij lezingen over recent onderzoek.

Al 30 jaar staan de vrijwilligers van het Netwerk Natuuronderzoek garant voor onderzoekswerk dat invloed heeft op het Limburgse natuurbeleid en dat bijdraagt aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de Limburgse biodiversiteit.

Bert Lambrechts, gedeputeerde van Milieu en Natuur: "Het onderzoekswerk van deze vrijwilligers heeft impact op onze kennis over de natuur, op het beleid en op de natuur zelf. De verzamelde data helpen ons om een beeld te vormen van de toestand van de Limburgse natuur en om een beleid uit te werken dat die natuur versterkt. De vrijwilligers bouwen bovendien niet alleen kennis op, maar ze ontsluiten die kennis ook met hun publicaties en publieksactiviteiten. Ik vind het dan ook schitterend dat we momenteel al meer dan 600 inschrijvingen voor de feesteditie van de Limburgse Contactdag Natuuronderzoek mochten ontvangen."

Omdat een klassieke contactdag nu niet mogelijk is, organiseert het Provinciaal Natuurcentrum een reeks online lezingen over recent natuuronderzoek. De werkgroepen nodigen van 22 tot 26 februari iedere avond andere sprekers uit, over uiteenlopende onderwerpen zoals geologie, planten en bomen, vogels, vleermuizen, vissen of insecten. Vrijwilligers en geïnteresseerden kunnen één of meerdere lezingen volgen.

Iedereen kan deelnemen aan deze gratis lezingen. Inschrijven is wel verplicht.
Programma en inschrijven: http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/contactdag-natuuronderzoek


Bekijk alle artikels uit In Limburg