donderdag 4 maart 2021

In Limburg: Controle handcarwashsector: 20 inbreuken vastgesteld (7 februari 2021)

Op zaterdag 6 februari vond een flexcontrole binnen de handcarwashsector plaats in verschillende Limburgse steden en gemeenten. Dat gebeurde na diverse signalen over gebrekkige veiligheid, milieu-inbreuken, economische uitbuiting en problemen met de woonkwaliteit. De actie vond simultaan plaats in Sint-Truiden, Houthalen-Helchteren, Hasselt en Genk en werd gecoördineerd door het ARIEC Limburg in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

In totaal zijn 20 inbreuken vastgesteld. Voornamelijk gaat het om inbreuken inzake milieu (inbreuken op de milieuwetgeving, niet in orde met de milieuvergunningen,...), inbreuken op de arbeidswetgeving (zwartwerk, inbreuken op de deeltijdse arbeid, tewerkstelling vreemdelingen,...), inbreuken op de vreemdelingenwetgeving, inbreuken op de camerawetgeving,...) Verder wordt een advies opgemaakt voor de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van een kamerwoning. Er werden eveneens diverse vaststellingen gedaan inzake de brandveiligheid. Twee personen werden administratief aangehouden. Er zullen tenslotte heel wat aanmaningen gebeuren inzake milieu en ruimtelijke ordening. De opgemaakte processen-verbaal worden overgemaakt aan het parket Limburg. Pv's met betrekking tot sociaalstrafrechtelijke inbreuken van de sociale inspectiediensten worden aan het arbeidsauditoraat overgemaakt.

De lokale besturen voerden controles uit op 13 handcarwashes, waarvan een aantal met ernstige signalen van bedreigingen voor de openbare orde en diverse andere signalen/inbreuken. De actie ontstond vanuit de beeldvorming rond enkele gekende uitbatingen in de sector.

"Reeds sinds 2012 merken we dat de sector van de handcarwash enorm kwetsbaar is. Controles in het verleden hebben geleid tot veroordelingen inzake mensenhandel, economische uitbuiting, bestuurlijke sluitingen, etc. Daarom wordt de sector binnen Limburg structureel aan bestuurlijke controles onderworpen om te voorkomen dat de openbare orde wordt bedreigd en de lokale besturen worden ondermijnd", stelt Annemie De Boye van het ARIEC Limburg.


Bekijk alle artikels uit In Limburg