donderdag 4 maart 2021

In Limburg: Federale Gerechtelijke Politie deelt zware klap uit aan de ondermijnende criminaliteit in Limburg (21 januari 2021)

Ondanks de coronacrisis was 2020 opnieuw een erg druk en succesvol werkjaar voor de Federale Gerechtelijke Politie Limburg. Twee onderzoeken haalden de spotlights: de ontvoering van een 13-jarige jongen uit Genk en operatie Costa, met de grootste overzeese inbeslagname van cocaïne ooit. Naast deze mediagevoelige dossiers werden evenwel nog tal van andere, mooie resultaten geboekt door de 160 operationele medewerkers van FGP Limburg.

Limburg huisvest heel wat high value targets die investeren in de internationale cocaïnehandel. Zij maken gebruik van verschillende havens om hun product in Europa te verdelen. Het verdienmodel ondermijnt de legale economie van de provincie, met een territoriumstrijd en afrekeningen tot gevolg.

In drie grootschalige dossiers werden 66 verdachten aangehouden. Meer dan 16 ton cocaïne werd in beslag genomen. In een onderliggend onderzoek naar afrekeningen (granaataanslagen) werden vier personen gearresteerd.

Door de capaciteitsdruk werd afgelopen jaar minder in dit fenomeen geïnvesteerd. Desondanks werden 14 labo’s ontmanteld en 38 personen aangehouden.

Twee zorgwekkende evoluties eisen hierbij onze bijzondere aandacht op:

Het aantal afvaldumpingen neemt af, terwijl het aantal ontmantelde labo's constant blijft. Dit kan enkel betekenen dat het drugsafval geloosd wordt in plaats van gedumpt. Toiletten, badkuipen, waterputten en rijdende bestelwagens bleken populaire manieren om dit soort afval te lozen. Vanzelfsprekend met desastreuze gevolgen voor de volksgezondheid.

De opkomst van crystal meth labs. Deze harddrug is niet alleen extreem verslavend, de productie ervan is ook riskanter dan die van andere amfetamines.

De winstmarges bij de aanmaak van synthetische drugs zijn extreem. Ook dit leidt tot ondermijning en zware afrekeningen.

De georganiseerde cannabishandel: Twee personen werden aangehouden en 3.714 planten in beslag genomen.

Dit jaar werd FGP Limburg geconfronteerd met de langstdurende ontvoering van een minderjarige op Belgisch grondgebied. Midden in de eerste coronagolf, op 21 april 2020, werd in Genk een jongen van dertien ontvoerd uit zijn ouderlijke woning. Na 42 dagen kende deze ontvoering een succesvolle ontknoping. Van het losgeld dat betaald werd, is nog steeds een deel zoek. Vijftien verdachten werden opgepakt. Elf ervan zitten vandaag nog steeds in voorhechtenis. Twee verdachten bleken ook betrokken bij twee andere ontvoeringszaken.

"De goede afloop is een toonbeeld van efficiënte en doorgedreven samenwerking tussen Lokale en Federale Politie, internationale politiediensten (FBI, de Nederlandse en Duitse politie) en justitie. Het toont ook aan dat alle inspanningen die de voorbije jaren binnen de Federale Gerechtelijke Politie geleverd zijn inzake kennisopbouw, nieuwe spitstechnologieën en bijzondere opsporingsmethodes in volle crisis exponentieel loonden."

Ondanks de grote druk die het ontvoeringsdossier op deze afdeling legde, konden ook in lopende dossiers doorbraken worden gerealiseerd. In de moord annex ontvoering van Hilal Makhtout uit 2019 werden bijvoorbeeld 15 arrestaties verricht (7.500 onderzoeksuren).

Ook straffe cijfers in heel wat andere dossiers:

Witwas & Pluk: 14.876 manuren & Fraude: 12.433 manuren

De financiële speurders van FGP Limburg namen 16.417.890 euro in beslag, waarvan 9,5 miljoen in samenwerking met het drugsteam.

Eigendomscriminaliteit: 18.507 manuren

Door de lockdown daalde ook in Limburg het aantal diefstallen gepleegd door rondtrekkende dadergroepen. Daardoor kon deze dienst haar aandacht verleggen naar onder meer vuurwapenzwendel en home invasions. In deze dossiers werden in totaal 57 verdachten aangehouden.Bron: Federale Politie

Bekijk alle artikels uit In Limburg