woensdag 27 januari 2021

In Limburg: Vlaams Belang wil Koesterhuis in Limburg (15 december 2020)

In Kortrijk opent deze maand een Koesterhuis, een warme ontmoetingsplek, waar wie rouwt om een kind welkom is om verhalen te delen, troost te vinden en herinneringen te koesteren. Het is het tweede Koesterhuis in Vlaanderen, na Antwerpen enkele jaren geleden. De Koesterhuizen zijn een initiatief van vzw Berrefonds, dat ontstond als een kleinschalig burgerinitiatief van ouders die zelf een kind verloren.

Vlaams Belang wil dat er ook in Limburg een Koesterhuis wordt geopend en neemt daartoe een gecoördineerd initiatief in de gemeenteraden van Genk, Hasselt en Bilzen. Het voorstel van Vlaams Belang gaat uit van volksvertegenwoordigers Chris Janssens (Genk), Frank Troosters (Hasselt) en Annick Ponthier (Bilzen). Zij zullen tegelijkertijd ook op de hogere politieke niveaus pleiten voor meer ondersteuning voor Koesterhuizen in Vlaanderen.

Chris Janssens: "Dinsdag 15 december is er zowel in Genk als in Hasselt en Bilzen gemeenteraad. De Vlaams Belang-fracties hebben in deze steden een voorstel geagendeerd om een Koesterhuis te openen. Als één stad daarvoor al voldoende ondersteuning zou willen bieden, is dat alvast een goed begin. Maar uiteraard is het de bedoeling om uiteindelijk in meerdere steden een dergelijk warm huis te openen voor mensen die getroffen worden door het meest gruwelijke lot."

Tussen 13 en 20 december 2020 organiseert het Berrefonds de Koesterweek. Het is de ambitie om meer dan 2.500 sjaals te verspreiden voor gezinnen die een kindje missen. Op die manier willen ze iedereen omarmen met wat extra warmte in de donkere dagen voor Kerst. Op dinsdag 15 december trekt de caravan door Limburg.


Bekijk alle artikels uit In Limburg