woensdag 27 januari 2021

In Limburg: Hasseltse duiven aan de pil om overlast te verminderen (1 december 2020)

Hasselt start, in navolging van Leuven en Tongeren, met een proefproject waarbij wilde duiven het anticonceptiemiddel R12 krijgen toegediend. Voor de verdeling plaatste de stad een voederbak op de luifel van Toerisme Hasselt aan het Capucienenplein. "Zijn de resultaten even bevredigend als in andere steden, dan breiden we het systeem zeker uit", zeggen schepenen Laurence Libert en Joost Venken.

"Jaarlijks ontvangen we tientallen klachten die te maken hebben met duiven. De bezorgdheden zijn veelal terecht. Uitwerpselen laten niet enkel vaak sporen na op huizen en auto’s, na verdroging kunnen bacteriën verspreid geraken met de wind. Om de overlast in te perken, proberen we zo veel mogelijk dieren te vangen met kooien. Onze eigen diensten en de privéfirma waarmee we samenwerken halen op deze manier per jaar zo’n 600 duiven uit het Hasseltse luchtruim. 70% zijn verdwaalde reisduiven. Die gaan naar een opvangcentrum dat op basis van hun ring de eigenaars contacteert. Turkse tortels of houtduiven maken 10% van de vangst uit. Beiden zijn beschermde soorten die we in een landelijke omgeving opnieuw vrijlaten. De overige 20% bestaat uit wilde duiven. Ook deze gaan naar het opvangcentrum."

Het anticonceptiemiddel bevat een product ter bestrijding van darmparasieten bij vogels. Wanneer je het aan een voldoende hoge dosis gedurende een tijdje toedient, voorkomt het als neveneffect de vorming van een vlies tussen dooier en eiwit. Hierdoor kan in een eitje tijdelijk geen vrucht ontstaan. Zowel Gaia, De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn als de koninklijke Belgische Duivenbond hebben geen bezwaar tegen het gebruik van dit middel. En ook de resultaten zijn dus fenomenaal. Zo nam de duivenpopulatie in Tongeren gedurende het eerste jaar af met bijna 30% en meer.

"Vandaar dat ook wij nu het middel gaan testen. We maken hiervoor gebruik van mais dat werd gedrenkt in het middel R12", aldus schepen Venken."Met deze diervriendelijke bestrijdingsmaatregel willen we de duivenpopulatie en de duivenoverlast drastisch doen dalen", zegt Laurence Libert

Bekijk alle artikels uit In Limburg