zaterdag 15 juni 2024

In Limburg: Captatieverbod Limburgse onbevaarbare waterlopen (20 mei 2020)

Na een natte periode met overvloedig veel regen in februari en begin maart, is het nu al een hele tijd aanhoudend droog. Het is zelfs al van 1901 geleden dat het nog zo droog is geweest. Het gevolg hiervan is dat de debieten en peilen in de Limburgse waterlopen bijzonder laag staan. Voor een aantal waterlopen is de situatie vandaag zelfs al vergelijkbaar met die van in het begin van juli vorig jaar. Door de lage waterstanden en geringe debieten neemt de waterkwaliteit af en dat houdt gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Indien bijkomende neerslag uitblijft, lijkt alles er op te wijzen dat we in 2020 opnieuw afstevenen op een droge zomer, de vierde op rij.

Het captatieverbod is van toepassing op ongeveer 80% van het Limburgse grondgebied. Voor een exacte omschrijving van de locaties waar het verbod niet van kracht is, verwijzen we naar onderstaand overzicht.

Vanzelfsprekend heeft dit captatieverbod een impact, vooral op de landbouwsector. Landbouwers kunnen evenwel rekenen op een aantal uitzonderingen en gebruik maken van alternatieve waterbronnen.

Zo geldt het captatieverbod niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

Captatie is ook nog mogelijk uit de waterlopen die niet onder dit verbod vallen. Captatie is uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel toegestaan. Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg.Bekijk alle artikels uit In Limburg