zaterdag 15 juni 2024

Leopoldsburg: Preventieplan tegen alcohol, drugs, roken, gamen en gokken (4 april 2024)

Uit de stuurgroep straathoekwerk is gebleken dat er nood is aan een algemene aanpak die integraal werkt over domeinen en sectoren heen rond alcohol, drugs, roken, (problematisch) gamen en gokken in Leopoldsburg. In samenwerking met Integra werd hiervoor een actieplan opgesteld voor Leopoldsburg.

"Om te komen tot dit actieplan werd een bevraging gestart bij de belangrijkste sleutelfiguren binnen Leopoldsburg. Uit de analyse van deze bevraging kwam naar boven dat de focus moet gelegd worden op deze punten:"
- Uitgaan en gebruik op jonge leeftijd
- Alcoholgebruik bij 60-plussers
- Inzetten van preventie in het onderwijs
- Sensibilisering naar de algemene bevolking
- De impact van gebruik op de gezinscontext

"Daarnaast is het belangrijk om ook oog te hebben voor de oorzaken van gebruik en verslaving zoals eenzaamheid, stress, een moeilijke thuissituatie, groepsdruk en foute copingstrategieƫn. Als gemeente wil Leopoldsburg blijvend investeren in het welzijn en de gezondheid van de algemene bevolking. Enerzijds door het individu en de samenleving verantwoord en kritisch te leren omgaan met genotsmiddelen en anderzijds door problemen als gevolg van middelengebruik te voorkomen en door ondersteuning te bieden aan beginnende gebruikers en aan hun omgeving. Daarvoor werd een gemeentelijk beleid op lokaal niveau ontwikkeld met een duidelijk actieplan op maat dat rekening houdt met de lokale situatie, de noden en de prioriteiten van Leopoldsburg. Het actieplan richt zich op verschillende sectoren en doelgroepen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en zal regelmatig bijgestuurd en geƫvalueerd worden. Het spreekt niet alleen jongeren aan, maar iedereen die problematisch gedrag kan vertonen of die ermee in aanraking komt", aldus het gemeentebestuur van Leopoldsburg.


Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg