zaterdag 15 juni 2024

Leopoldsburg: Leopoldsburg onderzoekt bouw nieuw zwembad (7 december 2023)

Het huidige zwembad De Merel dateert van de jaren ’70 en is na een drietal renovaties tot op de draad versleten. "Daarom staat in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Leopoldsburg dat we de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst blijvend overdekte zwemgelegenheid aan te bieden."

Op de commissie algemene zaken werd de projectfiche Bouw nieuw gemeentelijk zwembad toegelicht. De nodige budgetten zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan die op woensdag 13 december aan de gemeenteraad voorgelegd wordt.

"Het gemeentebestuur wil kinderen en jongeren de mogelijkheid blijven geven om dicht bij huis te leren zwemmen en betaalbare, toegankelijke, duurzame en kwaliteitsvolle zweminfrastructuur aanbieden voor inwoners van Leopoldsburg, scholen, groepen, verenigingen, zwemclubs en defensie. Bovendien heeft de bestuurskrachtanalyse uitgewezen dat de bouw van een nieuw zwembad voor Leopoldsburg financieel haalbaar is en dat een eigen zwembad één van de troeven is van onze woongemeente."

De gemeente wil daarom een kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en duurzaam zwembad bouwen dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van alle gebruikers en minstens de volgende faciliteiten aanbiedt:
• Een 25-meterbad: 6 wedstrijdbanen (uit te breiden tot 8 schoolbanen)
• Een instructiebad met beweegbare bodem
• Kleedkamers
• Een ruime cafetaria
• Lokalen voor de werking van verenigingen
• Bureau- en personeelsruimte
• Buitenaanleg met voldoende parking

Een aantal mogelijke locaties voor het nieuwe zwembad werden bestudeerd en grondig geëvalueerd. De site van het Buurthuis wordt in de projectfiche vooropgesteld. Indien het Buurthuis afgebroken wordt, zal er een alternatief gezocht worden voor de werking en de evenementen van de lokale verenigingen en gebruikers die momenteel doorgaan in het Buurthuis.
Hiertoe worden in de projectfiche volgende oplossingen voorgesteld:
• Het zwembad wordt uitgebreid met een aantal vergaderfaciliteiten waar de lokale verenigingen terechtkunnen voor hun werking.
• Een aantal grote activiteiten die in het Buurthuis doorgaan, kunnen verhuizen naar Kwartier IJzer.

Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg