zaterdag 15 juni 2024

Leopoldsburg: Jacht op everzwijnen in juni (24 mei 2023)

De overlast van everzwijnen is in Leopoldsburg groot. De dieren leven op het militair domein, maar komen tot in de wijken om in tuinen te zoeken naar eten. Dat zorgt voor overlast, onveilige situaties en schade aan tuinen, omheiningen... De gemeente, Defensie en het Agentschap Natuur en Bos werken samen met de jagers om het aantal in toom te houden. "We stellen echter vast dat drukjachten alleen hiervoor niet voldoende zijn. Daarom is er na overleg beslist om tijdens de maand juni 's nachts te jagen in de rand van het militair domein. De inwoners van Leopoldsburg krijgen hierover allemaal een folder in hun bus."

Waar gaan ze jagen?
Er zal gejaagd worden in drie zones:
- Het Koninklijk Park en het Nieuw Park
- Zone Malakoff
- Schrikheide

Er zal gejaagd worden tussen 20 uur en 6 uur van maandag tot en met vrijdag. Op zaterdag- en zondagavond wordt er dus niet gejaagd. Tijdens de jacht heerst er een strikt doorgangsverbod voor iedereen (wandelaars, fietsers...), ook voor mensen met een doorgangsbewijs. De burgemeester vaardigde dit verbod uit omwille van veiligheidsoverwegingen.

INFO
https://www.leopoldsburg.be/overlast-door-everzwijnen-wat-te-doen

Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg