Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

dinsdag 27 september 2022

Leopoldsburg: Belangrijke opdracht voor Museum Liberation Garden: Totaalbeleving in de regio (12 september 2021)

In het najaar van 2022 wordt in de historische garnizoensstad Leopoldsburg het nieuwe museum Liberation Garden geopend. Hiervoor wordt het Chinees paviljoen, een markant militair gebouw uit de 19de eeuw, getransformeerd tot een belevingsmuseum over WO II en over de garnizoensstad Leopoldsburg. Het historisch paviljoen wordt uitgebreid met een nieuwbouw die architecturaal aansluit bij het unieke militaire erfgoed in de omgeving.

Aangezien de geplande eerstesteenlegging van Liberation Garden in maart 2020 vanwege de coronapandemie niet is kunnen doorgaan, organiseerde de gemeente op vrijdag 10 september 2021 een symbolische tussentijdse steenlegging, voor alle partners en stakeholders. Dit evenement vond plaats in de Villa Astrid in Leopoldsburg. Hier werd een stand van zaken gegeven over het project en werd het nieuwe logo voor de eerste keer gepresenteerd.

Marleen Kauffmann, wd. burgemeester: "Al in 2013 zijn we begonnen met dit ambitieuze project. Nu, 8 jaar later, zijn we, na jarenlang hard werken en met de medewerking van heel veel lokale mensen, eindelijk begonnen met de bouw. We hebben wat vertraging gekend vanwege de coronapandemie, maar normaal gezien kunnen we in het najaar van 2022 definitief openen. Voor de gemeente is dit een heel belangrijk project. Enerzijds om het bijzondere verhaal van de garnizoensstad Leopoldsburg en WO II te bewaren voor de toekomst, anderzijds om nieuwe kansen te creëren voor de toeristische sector, voor de handel en voor de horeca in Leopoldsburg. Na de opschorting van de dienstplicht in de jaren '90 heeft onze gemeente zware economische klappen gehad. Liberation Garden moet ertoe bijdragen dat de gemeente terug kan opleven en uitgroeit tot een echte economische hefboom voor Leopoldsburg.”

Door Liberation Garden uit te bouwen tot een gateway, een toegangspoort tot de Oosthoek van WO II, wordt het de toeristische uitvalsbasis om WO II-plaatsen in de provincie en de ruimere regio te ontdekken. Ook het succesvolle natuurtoerisme in de regio krijgt een extra
dimensie door de combinatie van uniek militair erfgoed en een stuk geschiedenis dat nooit vergeten mag worden.

Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed: "De scope van Liberation Garden is uiteraard breder dan enkel Leopoldsburg. Op kruissnelheid zal Liberation Garden het verbindend element zijn om het bijzondere oorlogserfgoed van de ruimere regio en na verloop van tijd heel Limburg verder te ontsluiten. Door die verbinding wordt een totaalbeleving gecreëerd. Een beleving die niet alleen informerend is, maar ook zorgt voor beklijvende herinneringen en bezoekers aanzet tot reflectie. Vandaar dat we met de provincie overtuigd zijn van de kracht en de slaagkansen van de regionale profilering als de Oosthoek van WO II. Dat moet de komende jaren uitgroeien tot een begrip in het herdenkingstoerisme. Een belangrijke stap daarin is de ontwikkeling van een nieuw - uniek voor België - toeristisch fietspad dat vanaf 2022 Liberation Garden zal verbinden met de Duitse militaire begraafplaats in Lommel en dat langs de operationele schietvelden van het leger passeert. Op die manier draagt erfgoed bij aan de realisatie van nieuwe toeristische producten en wordt een nieuw sterk thema toegevoegd aan het toeristisch aanbod in Limburg. Door het aantrekken van bezoekers uit niet enkel de eigen streek, maar ook uit heel Vlaanderen en ver daarbuiten zal dit positieve economische effecten genereren voor het dag- en verblijfstoerisme en voor het Limburgs toeristisch ondernemerschap."

Er is geen betere plaats in Vlaanderen dan het reusachtige Kamp van Beverlo in Leopoldsburg om het bezettingsverhaal uit WO II te vertellen. Tijdens WO II trainden er niet alleen duizenden Duitse troepen in het militaire kamp, maar werden er tegelijk ook talloze politieke gevangenen vastgehouden en op een geheime plaats geëxecuteerd.

Wouter Beke, minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding en dienstdoend burgemeester: "WO II was de meest destructieve oorlog die de mensheid ooit gekend heeft. Het nieuwe museum Liberation Garden in Leopoldsburg moet er in de eerste plaats mee voor zorgen dat de herinnering aan WO II doorgegeven wordt aan de volgende generaties. Het moet helpen om het verleden relevant te houden voor de generaties van morgen. Want een museum over WO II heeft enkel bestaansrecht als het ook iets vertelt over de wereld vandaag. De belangrijkste boodschap van het museum is dat democratie en mensenrechten uiterst kwetsbaar zijn, en nooit verworven. Kijk maar naar wat er nu allemaal in de wereld gebeurt."In het najaar van 2022 wordt in de historische garnizoensstad Leopoldsburg het nieuwe museum Liberation Garden geopend.
Communicatie Leopoldsburg

Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg