woensdag 20 januari 2021

Leopoldsburg: Straatnaam Koning Leopold II-laan blijft behouden (17 juni 2020)

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de pers en de commotie die daarop volgde op sociale media, willen alle fracties samen de puntjes op de i zetten in verband met de Koning Leopold II-laan. Alle fracties hebben beslist dat er geen procedure voor naamswijziging opgestart wordt en dat de straatnaam dus behouden zal blijven. Enkel indien de commissie van experten, samengesteld door de Vlaamse regering, een eenduidige richtlijn geeft, kan overwogen worden de discussie opnieuw op te starten.

Mocht er in de toekomst toch opnieuw een aanvraag komen om een straatnaam te wijzigen, dan zal de geijkte procedure gevolgd worden. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist.

Alle partijen rond de tafel betreuren de acties van vandalisme die gepleegd werden in de nacht van dinsdag op woensdag, waarbij straatnaamborden besmeurd werden. "Met vandalisme win je immers niks. Er wordt dan ook over de partijgrenzen heen opgeroepen om kalm en verdraagzaam te zijn en respect te hebben voor elkaars mening, ook als die niet strookt met de eigen mening. Het is allerminst de bedoeling om groepen mensen tegen elkaar op te zetten. Er wordt ook gevraagd om respect te hebben voor de monumenten en het straatmeubilair in onze gemeente. De besmeurde straatnaamborden zijn eigendom van Defensie en zullen dan ook door hen hersteld of vervangen worden."


Bekijk alle artikels uit Leopoldsburg