Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

maandag 15 juli 2024

Lanaken: VKW Limburg: Ongerust over de toekomst van ons industrieel weefsel (10 oktober 2023)

"De aankondiging van de mogelijke sluiting van Sappi in Lanaken is kenschetsend voor onze grote ongerustheid over de toekomst en het voortbestaan van de maakindustrie in onze regio en bewijst helaas dat onze eerdere waarschuwingen hieromtrent zeker niet uit de lucht gegrepen zijn," reageert VKW Limburg.

"Dit is een drama voor Sappi en al de getroffen medewerkers en een opdoffer voor het Maasland en de Limburgse economie. Waarbij zeker meespeelt dat het gaat om een bedrijf actief in een moeilijke sector die erg te lijden heeft onder toenemende digitalisering en wat leidt tot forse terugval en overcapaciteit in grafisch papier."

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: "Deze aangekondigde sluiting zit helaas ook in lijn met datgene waarvoor we al een hele tijd waarschuwen en vormt hopelijk een meer dan duidelijk signaal dat het echt vijf na twaalf is om actief in te grijpen om onze maakbedrijven te ondersteunen en actief in te grijpen om de concurrentiepositie van onze internationaal opererende bedrijven te versterken."

"De problemen zijn gekend: structureel ontsporende loonkosten (+ 26% op vier jaar tijd), een steeds moeilijker vergunningenkader met als gevolg een bijhorende rechtsonzekerheid, energiekosten die systematisch hoger zijn en blijven dan in onze omringende regio’s en steeds bijkomende administratieve lasten. We kunnen onze industrie in deze huidige vorm hier niet houden in de toekomst. In de landen rondom ons hebben ze dat al beter begrepen en werd er actief ingegrepen."

"Als we in dit land rondom de voor iedereen bekende hete brij blijven dansen, zullen de ontgoochelingen zich alleen maar opstapelen. We ontvangen vanuit onze leden steeds meer alarmsignalen en horen bij andere, veelal multinationale bedrijven, geluiden die verre van gunstig zijn."

VKW Limburg schakelt zijn netwerk in om op korte termijn de grote industriële actoren in onze regio rond de tafel te brengen samen met de bevoegde beleidsmakers. "Indien dit effectief zou leiden tot een grootschalig collectief ontslag, dringt VKW aan om Limburg zo snel mogelijk opnieuw te erkennen als een steunzone in het kader van de ontwrichte zones- steunregeling, zodat alle investeringen die extra tewerkstelling met zich mee brengen in onze regio ook na oktober 2024 voluit ondersteund kunnen blijven", aldus Lemmens.


Lees ook: https://www.limburgnieuws.be/lanaken/1696940371-sappi-lanaken-gaat-dicht-a.html

Bekijk alle artikels uit Lanaken