Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

woensdag 17 augustus 2022

Lanaken: Versnelde ontwikkeling van watergebonden bedrijventerreinen (14 juli 2021)

De gemeente Lanaken, minister Lydia Peeters, minister Zuhal Demir en De Vlaamse Waterweg nemen het voortouw om samen met alle betrokken stakeholders werk te maken van een versnelde ontwikkeling van 11 hectaren watergebonden bedrijventerreinen in het ENA-gebied Economisch Netwerk Albertkanaal, aansluitend op de industriezone Europark.

In het najaar 2020 werden gesprekken opgestart met de kabinetten van de Vlaamse ministers Lydia Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken en Zuhal Demir van Omgeving en alle betrokken partners. Alvorens tot effectieve ontwikkeling van dit bedrijventerrein te kunnen overgaan, dient eerst een Air Liquide-leiding, gelegen in de talud tussen deze zone en het Albertkanaal, met medewerking van alle stakeholders.

"Ik kijk uit naar de verdere ontwikkeling van deze watergebonden bedrijventerreinen. Voor mij blijft het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) een uiterst belangrijke schakel voor onze provincie in de omslag van het goederentransport naar onze waterwegen. Dit zowel op economisch vlak als op vlak van duurzaamheid. ENA faciliteert de binnenvaart en zorgt voor extra ruimte om te werken", zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. "Samen met De Vlaamse Waterweg wil ik dan ook de komende jaren bijkomend werk maken van de ontwikkeling van extra watergebonden bedrijventerreinen in Limburg, zoals hier in Lanaken. Want alleen zo kunnen we onze bedrijven het duwtje geven om de omslag te maken naar meer duurzame logistiek via onze waterwegen.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, voorzitter van het Economisch Netwerk Albertkanaal: "Het Albertkanaal is een van de belangrijkste levensaders voor onze economie, ook in Limburg. Door een goede samenwerking met collega Peeters, de burgemeester en onze diensten kunnen we er in slagen de ontwikkeling van dit goed gelegen bedrijventerrein te versnellen. Zo kunnen we het maximale economische rendement halen uit de waterweg."

Bekijk alle artikels uit Lanaken